PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Teorie interpretace práva - HP0741
Anglický název: Theory of Legal Interpretation
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 74
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Prerekvizity : HP0277, HP0682, HP0765, HP0805, HP1172
XP//Ve slož. prerekvizitě: HM0101
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)
Kurz (seminář) je zaměřen na základní teoretické i praktické problémy interpretace. Značná semináře je zaměřena na řešení praktických interpretačních problémů, jak oborů soukromého, tak veřejného práva. Argumentační postupy jsou v seminářích na základě písemných materiálů a referátů podrobeny kritickému hodnocení a konfrontací se stávající judikaturou. V rámci kurzu vypracovávají posluchači písemná řešení případů (metodou case-law).
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Zkouška je kombinací písemné a ústní formy. Při zkoušce se vychází z písemných řešení případů a vyžaduje se znalost interpretačních a argumentačních postupů a jejich aplikace.

Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Cílem předmětu je seznámit studenty se soudobými teoretickými koncepcemi, tak, jak se promítají v relevantní naší i zahraniční literatuře, a zároveň je uvést do praktických metod a interpretace a argumentace.

Metodou výuky je spojení přednášek v úvodu kurzu s řešením a analýzou vybraných právních případů, které budou studentům předem zadány a jimi písemně zpracovány.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (16.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Studijní opory
Poslední úprava: JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. (19.01.2018)

Povinná literatura

Gerloch, A.. Teorie práva, 7. aktualizované vydání. Plzeň. 2017. 

 

Doporučená literatura:

Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds.): Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Čeněk, 2012.

Aktuální judikatura Ústavního soudu ČR.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK