PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Správní právo I - HP0701
Anglický název: Administrative Law I
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Vyučující: JUDr. Ing. Martin Adamec
Mgr. Bc. Zuzana Adamusová
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Mgr. Václav Petrmichl
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0272, HP0682, HP1172, HP1322
K//Je korekvizitou pro: HV3723, HP0702, HV3821, HP0761, HP1151, HP0703, HP0012
P//Je prerekvizitou pro: HV1890, HV1490, HV3603, HP2015, HP3618
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přednášky z SP I - 5. semestr - ZS 2019-20.docx JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
stáhnout SP I. -Status jednotlivce ve správním právu 2019 .pptx Eva Preclíková
Anotace
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.10.2019)
Obsahem výuky jsou základní instituty správního práva. Je analyzován pojem veřejné správy, jenž je základním pojmem správního práva. Vysvětlena je organizace veřejné správy a postavení osob majících veřejná práva a povinnosti. Výuka se rovněž zaměřuje na rozbor systému pramenů správního práva. Je pojednáno o stěžejních principech, které ovládají činnost veřejné správy, jako jsou princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality a legitimního očekávání. V rámci těchto výkladů je vysvětlena problematika neurčitých právních pojmů a správního uvážení. Dále je ve výuce věnována pozornost základům evropského správního práva. Studenti se seznámí s aktuální judikaturou českých i evropských soudů.

Literatura
Poslední úprava: RAJCHLJI (02.10.2019)
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. 2. vydání. Právnická fakulta UK, Praha. 2018.
Doporučená:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.
Sylabus -
Poslední úprava: Eva Preclíková (02.10.2019)

1. 10.      Veřejná správa a správní právo (prof. Pomahač)

  8. 10.      Správní status jednotlivce (doc. Prášková)

15. 10.      Subjekty a vykonavatelé veřejné správy (dr. Svoboda)

22. 10.      Prameny správního práva (prof. Pomahač)

29. 10.      Zákonnost ve veřejné správě (prof. Pomahač)

  5. 11.      Rovnost ve veřejné správě (prof. Pomahač)

12. 11.      Proporcionalita a legitimní očekávání (prof. Pomahač)

19. 11.      Odpovědnost ve veřejné správě (prof. Pomahač)

26. 11.      Základy organizace české veřejné správy (doc. Kopecký)     

  3. 12.      Základy organizace české veřejné správy (doc. Kopecký)

10. 12.      Veřejná správa a správní právo za hranicemi státu (doc. Pítrová)

17. 12.      Veřejná správa a správní právo za hranicemi státu (doc. Pítrová)

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RAJCHLJI (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce čini 50%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK