PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Správní právo I - HP0701
Anglický název: Administrative Law I
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 70
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Vyučující: JUDr. Ing. Martin Adamec
Mgr. Bc. Zuzana Adamusová
doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc.
JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
Mgr. Václav Petrmichl
doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D.
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Třída: správní právo
Kategorizace předmětu: Právo > Správní právo
Korekvizity : HP0272, HP0682, HP1172, HP1322
Je korekvizitou pro: HV3723, HP0702, HV3821, HP0761, HP1151, HP0703, HP0012
Je prerekvizitou pro: HV1890, HV1490, HV3603, HP2015, HP3618
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Přednášky ZS - 5 semestr 2019í.docx Eva Preclíková
Anotace
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)
Obsahem výuky jsou základní instituty správního práva. Je analyzován pojem veřejné správy, jenž je základním pojmem správního práva. Vysvětlena je organizace veřejné správy a postavení osob majících veřejná práva a povinnosti. Výuka se rovněž zaměřuje na rozbor systému pramenů správního práva. Je pojednáno o stěžejních principech, které ovládají činnost veřejné správy, jako jsou princip zákonnosti, rovnosti, proporcionality a legitimního očekávání. V rámci těchto výkladů je vysvětlena problematika neurčitých právních pojmů a správního uvážení. Dále je ve výuce věnována pozornost základům evropského správního práva. Studenti se seznámí s aktuální judikaturou českých i evropských soudů.

Literatura
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (31.01.2018)
Povinná:
  • HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck. 2016.
  • POMAHAČ, R., PÍTROVÁ, L. Správní právo I. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta. 2016.
Doporučená:
  • Pomahač, R. a kol. Správní právo - Casebook. Praha: Wolters Kluwer. 2018.
Sylabus -
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (21.06.2017)

Veřejná správa a správní právo

Správní status jednotlivce

Subjekty a vykonavatelé veřejné správy

Prameny správního práva

Zákonnost ve veřejné správě

Rovnost, proporcionalita a legitimní očekávání

Odpovědnost ve veřejné správě

Veřejná správa a správní právo za hranicemi státu

Základy organizace české veřejné správy

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Rajchl, Ph.D. (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce čini 50%.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK