PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Politologie - HP0631
Anglický název: Political Science
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018 do 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Staré označení: 63
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
Mgr. Jan Géryk
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
JUDr. Jan Hořeňovský
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Mgr. Radek Píša, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Záměnnost : HHP0631
K//Je korekvizitou pro: HP0003
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Wintr - Program seminářů.doc doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: Eva Kučerová (16.09.2019)
"Politologie" patří na zdejší fakultě mezi předměty, jejichž účelem je zprostředkovat poznání a pochopení kontextu, v němž právo vzniká, jímž je ovlivňováno a na nějž působí. Zřetelnější vazba se projevuje vůči výuce ústavního práva, které - spolu se "Státovědou" - představuje jako entitu založenou sice na tradičních teoriích, pojmech a institutech, současně se ovšem měnící vývojem společnosti, politiky atd. Jde tu krom jiného o ujasnění rozdílu mezi texty a realitou, institucemi "na papíře" a konkrétními aktéry s jejich motivy a zájmy. Na druhém pólu se výuka "Politologie" dotýká "Sociologie pro právníky". "Klasické" přednášky jsou doplněny semináři v dvoutýdenním cyklu (pět až šest za semestr), jež jsou věnovány důkladnějšímu zkoumání vybraných témat více interaktivní formou (promluvy vedoucího semináře kombinované s referáty a diskusemi).

Zkouška z předmětu je písemná.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (27.05.2020)

INFORMACE KE ZPŮSOBU UKONČENÍ PŘEDMĚTU - CORONAVIRUS: :

 

Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie konané dne 5. 6. 2020 distančním způsobem v souvislosti s Covid-19 (informace ke dni 27.5.2020)

  

1)     Základní princip zkoušky

Není-li níže stanoveno jinak, podoba písemné distanční zkoušky z Politologie vychází z podoby osobní písemné zkoušky z Politologie. Totéž platí pro pokyny ke zkoušce a jejímu hodnocení.

 

2)     Výčet odlišností:

Zkouška proběhne prostřednictvím systému Moodle. (Tento způsob zkoušky předpokládá pevné připojení k internetu zkoušeného.) Doporučujeme studentům před konáním samotné zkoušky prověřit možnost jejich přihlášení do systému.

Studenti přihlášení na zkoušku v Informačním systému mají v Moodle vytvořený nový kurz s názvem „Politologie zkouška 5.6.2020“. Zkouška bude složena prostřednictvím vyhotovení „testu“ (řečeno jazykem Moodlu; tj. zadání zkoušky řečeno jazykem prostým) zpřístupněného v kurzu „Politologie zkouška 5.6.2020“. Zkoušku bude možno zahájit dne 5.6. v časovém intervalu od 9.00 do 9.15. (V jiném časovém rozmezí nebude možné se do zkoušky přihlásit. Časový limit zkoušky začne systém počítat až po přihlášení se do zkoušky. Např. přihlásím-li se do testu v 9.10, systém mi umožní test upravovat do 10.35.)

Pro možnost seznámení se s prostředím Moodle a přesnější představu o jeho fungování při testování Politologie doporučujeme studentům vyzkoušet si cvičně „proklikat a odevzdat“ podobu cvičného testu, který najdou v uvedeném kurzu a který nese název „Politologie zkouška 5.6.2020_ZKUŠEBNÍ VERZE“. Zkušební verze bude studentům přístupná až do úterý 2.6.2020 (včetně).

Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že odevzdání zkoušky probíhá ve třech krocích:

1)           Na stránce s poslední úlohou (tj. úlohou č. 6 – esej) klikněte na tlačítko „Konec testu“.

2)           Po kliknutí na „Konec testu“ budete přesměrování na závěrečné shrnutí vaší zkoušky.  Klikněte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“.

3)           Objeví se upozornění s názvem Potvrzení a textem Po uzavření pokusu již nebudete mít možnost upravit své odpovědi. Klikněte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“. Zkouška je tím odevzdána.

 

Časový limit zkoušky je stanoven na 85 minut. (Oproti 100 minutám osobní zkoušky.)

 

 

 

 

Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie konané dne 22.5. distančním způsobem v souvislosti s Covid-19 (informace ke dni 15.5.2020)

  

1)     Základní princip zkoušky

Není-li níže stanoveno jinak, podoba písemné distanční zkoušky z Politologie vychází z podoby osobní písemné zkoušky z Politologie. Totéž platí pro pokyny ke zkoušce a jejímu hodnocení.

 

2)     Výčet odlišností:

Zkouška proběhne prostřednictvím systému Moodle. (Tento způsob zkoušky předpokládá pevné připojení k internetu zkoušeného.) Doporučujeme studentům před konáním samotné zkoušky prověřit možnost jejich přihlášení do systému.

Studenti přihlášení na zkoušku v Informačním systému mají v Moodle vytvořený nový kurz s názvem „Politologie zkouška 22.5.2020“. Zkouška bude složena prostřednictvím vyhotovení „testu“ (řečeno jazykem Moodlu; tj. zadání zkoušky řečeno jazykem prostým) zpřístupněného v kurzu „Politologie zkouška 22.5.2020“. Zkoušku bude možno zahájit dne 22. 5. v časovém intervalu od 9.00 do 9.15. (V jiném časovém rozmezí nebude možné se do zkoušky přihlásit. Časový limit zkoušky začne systém počítat až po přihlášení se do zkoušky. Např. přihlásím-li se do testu v 9.10, systém mi umožní test upravovat do 10.35.)

Pro možnost seznámení se s prostředím Moodle a přesnější představu o jeho fungování při testování Politologie doporučujeme studentům vyzkoušet si cvičně „proklikat“ podobu cvičného testu, který najdou v uvedeném kurzu a který nese název „Politologie zkouška 22.5.2020_ZKUŠEBNÍ VERZE“. Zkušební verze bude studentům přístupná až do středy 20.5. (včetně).

Zvlášť upozorňujeme na skutečnost, že odevzdání zkoušky probíhá ve třech krocích:

1)           Na stránce s poslední úlohou (tj. úlohou č. 6 – esej) klikněte na tlačítko „Konec testu“.

2)           Po kliknutí na „Konec testu“ budete přesměrování na závěrečné shrnutí vaší zkoušky.  Klikněte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“.

3)           Objeví se upozornění s názvem Potvrzení a textem Po uzavření pokusu již nebudete mít možnost upravit své odpovědi. Klikněte na tlačítko „Odeslat vše a ukončit pokus“. Zkouška je tím odevzdána.

 

Časový limit zkoušky je stanoven na 85 minut. (Oproti 100 minutám osobní zkoušky.)

 

3)     Kontaktní informace

V případě nejasností se obracejte na Tomáše Friedela (friedel@prf.cuni.cz). Do předmětu emailu uveďte Distanční písemná zkouška z Politologie 22.5.

 

 

Aktualizovaná informace k 30. 4. 2020:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

vzhledem ke stále se vyvíjející situaci jsme ve věci zkoušky z Politologie přikročili k následujícímu řešení.

 

Zkouška 22.5. i 5.6. se bude konat prostřednictvím systému Moodle, ledaže bude

do 13.5. (včetně) v případě zkoušky 22.5. a

do 27.5. (včetně) v případě zkoušky 5.6.

 

stanoveno na tomto místě a na nástěnce v IS jinak.

(Případná změna na klasickou presenční zkoušku bude podmíněna změnou pravidel setkávání na fakultě a počtem přihlášených na konkrétní termín.)

 

Proběhne-li zkouška prostřednictvím systému Moodle, bude se velmi podobat zkoušce prezenční.  Tj. v první části bude třeba pregnantně definovat 5 zadaných pojmů, v druhé části bude třeba zpracovat esej na 1 ze 4 zadaných témat. Tento způsob zkoušky předpokládá pevné připojení k internetu zkoušeného. Zkoušku bude možno zahájit od 9.00 do 9.15. Časový limit zkoušky bude stanoven na 85 minut. Případné další podrobnosti ke zkoušce zašleme přihlášeným studentům a studentkám nejpozději 18.5, respektive 1.6.

 

Výše uvedené řešení jsme přijali i s ohledem na skutečnost, že ať už zkouška bude probíhat distančně či prezenčně, způsob přípravy na ní se nijak neliší. Rádi bychom proto věřili, že se nám tak podařilo minimalizovat vaši nejistotu na nejnižší možnou míru.

 

 Za KPS, Tomáš Friedel 

 

 

Aktualizovaná informace k 20.4. 2020:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

vzhledem k dalšímu vývoji situace, který neumožní v brzké době scházení většího počtu osob, KPS přikročila ke změně prezenčního způsobu zkoušení předmětu na distanční způsob zkoušení. Definitivní podobu a podmínky distanční zkoušky zveřejníme, jakmile budeme znát nejlepší možný technický způsob jejího zajištění. Vynasnažíme se, aby co nejvíce odpovídala zkoušce prezenční. Naším záměrem bude provést 2 termíny, a to ve dnech 22.5. a 5.6. od 9.00 v kapacitě 40 osob na každý termín. Prezenční termín 5.6. bude zrušen. O dalších aktualizacích vás budeme informovat opět na tomto místě a na nástěnce IS. Prozatím prosím počkejte se svými dalšími případnými dotazy na další aktualizační oznámení, které by mělo přijít v horizontu následujících 14 dní. V tu dobu bude řada neznámých proměnných vyjasněna.

 

Víme, že pro vás nejistota ve věci způsobu zkoušky není nikterak příjemná, a vynasnažíme se ji co nejdříve minimalizovat. Děkujeme vám za pochopení a trpělivost.

 

Za KPS, Tomáš Friedel 

 

Informace k 9.4. 2020:

Vzhledem ke současné situaci KPS vypsala na 5. 6. nový termín zkoušky z Politologie.

 

Pokyny k písemné zkoušce z předmětu Politologie

  Zkouška je písemná a skládá se ze dvou částí:

 1. Výstižné vymezení pěti pojmů, resp. párových dvojic pojmů, které se na několika řádcích vejde do rámečku.

Za každou úplně správnou odpověď můžete získat 1 bod, za částečně správnou odpověď1/2 bod. Celkem je možné získat za tuto část zkoušky 5 bodů.

2. Esej, resp. poučená úvaha v rozsahu 3 a více stran A4 (kdyby se jednalo o normostrany, jde přibližně o 5400 a více znaků - podstatou je uvědomit si, že každý má jiný rukopis, takže by neměl rozsahové kritérium obcházet zvětšením velikosti písma) na zadané téma

Budete mít na výběr ze čtyř témat a vaším úkolem bude podle níže uvedených kritérií sepsat odbornou esej, resp. poučenou úvahu na vámi zvolené téma. Posuzovaná kritéria jsou - vedle rozsahu - následující:

 (1)   Vlastní obsah práce včetně uvedení konkrétních příkladů a odkazů na relevantní literaturu. Vaše práce by neměla zůstat pouze v obecné rovině nebo jako ničím nepodložená "pocitová" úvaha, ale měla by obecné úvahy vhodně dokládat na konkrétních příkladech a případně též zasazovat do kontextu odkazem na relevantní odbornou literaturu. V případě, že aspirujete na hodnocení známkou "výborně", je nutné prokázat znalost přečtené literatury (např. odkazem na autory a nepřímými citacemi). Komentováním současné politické situace, ani osobním politickým krédem body nezískáte.

 (2)   Logická struktura a konzistentnost práce. Vámi použité argumenty a jednotlivé části práce by si neměly protiřečit, práce by měla mít jednotnou, navazující logickou strukturu, která vyústí ve vlastní závěr.

Samozřejmostí je požadavek na stylistickou a jazykovou úroveň. Váš text by měl být čitelný, bez gramatických chyb (zkoušku je možné psát v českém nebo slovenském jazyce) a přehledně graficky strukturovaný. Za více hrubých chyb či matoucí interpunkce se hodnocení snižuje o jeden bod.

 

Za esej můžete získat až 8 bodů podle toho, do jaké míry dokážete naplnit výše uvedená kritéria.

Celková známka bude odpovídat počtu nasbíraných bodů. Současně je třeba, aby práce ani v jedné části (definice pojmů; esej) zcela nepropadla - v takovém případě bude celá práce hodnocena jako nedostatečná (tj. z každé části je nutno získat alespoň 1 bod). 1 bod je možné získat za nadprůměrnou aktivitu na seminářích, především v podobě referátů.  

 

Ke zkoušce nejsou povoleny právní předpisy. 

 

Celkový počet bodů             Výsledná známka

13-11                                          1

10-9                                            2

8-6                                              3

5-0                                              4 

 

Časový limit na celou zkoušku je 100 minut.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (20.01.2020)

 

Politologie patří na právnické fakultě mezi obligatorní předměty, které nejsou ryze právnické; zařazují nicméně právo jako reálný fenomén a předmět vědeckého zájmu do patřičného společenského a vědního kontextu. Podobná je na zdejší fakultě role sociologie, sociální psychologie, teorií národního hospodářství apod.

Ve výuce vyházíme z vnímání úlohy politologie jako předmětu komplementárního, blízkého státovědě, teorii práva a ústavnímu právu. Tomu se přizpůsobuje také výběr přednášených témat. Oborům platného práva je z klíčového pojmu "demokratický právní stát" ponecháván zájem o právní stát; v politologii se zabýváme vývojem, předpoklady a typy demokracie a jejich alternativami či antipody. Největší pozornost je nicméně věnována politickým ideologiím, jež zůstávají stranou pozornosti dalších předmětů, přičemž jejich význam pro povahu politického a ústavního systému, resp. státu vůbec, je očividný. Třetím pilířem výuky je vedle demokracie a politických ideologií analýza politických struktur, zejména politických stran, a volebních systémů, jež tuzemské politologii v posledních letech dominují.

Výuka politologie, či vlastně úvodu nebo pozvání do politologie, probíhá v zimním semestru. Organizována je v podobě přednášky (2 hod. týdně) a seminářů (1 hod. týdně), které se konají ve čtrnáctidenním cyklu. Celý kurs je zakončen písemnou zkouškou, která se koná v pěti až šesti termínech od ledna do června následujícího kalendářního roku.

Písemná zkouška sestává ze dvou částí: 1. z co možná přesného a lakonického vymezení pěti pojmů, resp. párových dvojic pojmů; 2. ze sepsání eseje na jedno ze čtyř témat, sdělených v úvodu zkoušky. Témata esejů v zásadě kopírují témata přednášek. K provedení zkoušky je vyhrazeno 100 min.

Seznam přednášených témat (vždy aktuálně na začátku semestru v dokumentech KPS):

 1. Teorie politiky. Politika a ideologie. Moc a autorita. Politika a právo. Demokracie a právní stát (3. 10., P. Pithart/J. Kysela)
 2. Občanská společnost a zájmová, profesní a územní samospráva. (17. 10., J. OndřejkováT. Havel)
 3. Formy vlády I. (parlamentní a prezidentský režim). (24. 10., J. Kysela)
 4. Formy vlády II. (poloprezidenstský a direktoriální režim). Politický režim ČR. (31. 10., J. Kysela)
 5. Politické strany (pojem, typologie, stranické systémy). (7. 11., J. Wintr) 
 6. Volby v demokratických a nedemokratických systémech. Voličské chování. Komparace volebních systémů a jejich důsledků. (21. 11., M. Antoš)
 7. Politické ideologie I. (konzervatismus, liberalismus a socialismus). (28. 11., P. Pithart)
 8. To nám to uteklo aneb vývoj českého politického systému po roce 1989. (5. 12., J. Wintr)
 9. Politické ideologie II. (nacionalismus, fašismus, nacismus, anarchismus). Pravice, levice: svoboda a rovnost. (12. 12., P. Pithart)       
 10. Totalitní a autoritářské režimy. Přechody k demokracii. (19. 12., J. Ondřejková)  
 11. Globalizace a antiglobalizace. Evropská integrace. (9. 1. 2020, J. Ondřejková)
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Eva Kučerová (16.09.2019)

Podíl garanta na výuce činí 27 %.

Písemntý test.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (01.10.2019)

Literatura ke studiu předmětu

„Politologie“

 

Akademický rok 2019 – 2020

 

Skriptum:

Petr Pithart: Obrana politiky II. Přednášky z let 1994 – 2019 (Praha, 2018).

 

Základní učebnice:

Miroslav Novák et al.: Úvod do studia politiky (Praha, 2019), kap. 1, 2, 17, 18, 21 až 23, nebo

Ladislav Cabada, Michal Kubát a kol.: Úvod do studia politické vědy (Praha, 2. vyd. 2004), kap. 2, 5, 6, 8 až 13.

 

Doporučená:

Fareed Zakaria: Budoucnost svobody (Praha, 2004).

Andrew Heywood: Politologie (Praha, 2004).

Andrew Heywood: Politické ideologie (Praha, 2005).

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček, Jakub Šedo: Politické systémy (Brno, 2011).

Vladimír Klokočka: Ústavní systémy evropských států (Praha, 2. vyd. 2006).

Michal Kubát: Současná česká politika. Co s neefektivním režimem? (Brno, 2013).

Miroslav Novák: Systémy politických stran (Praha, 1997).

Petr Pithart: Obrana politiky (Praha, 2. vyd. 2005).

Jiří Přibáň, Pavel Holländer (eds.): Právo a dobro v ústavní demokracii (Praha, 2011).

Giovanni Sartori: Srovnávací ústavní inženýrství (Praha, 2001).

Jan Wintr: Česká parlamentní kultura (Praha, 2010).

Jan Kysela: Ústava mezi právem a politikou (Praha, 2014).

 

Zaměření a využití jednotlivých titulů je komentováno v seminářích; tam mohou být doporučeny rovněž další knihy k hlubšímu studiu.

 

Rozpis datumový
Den Datum Popis Učitel Poznámka
Čtvrtek03.10.20191. Teorie politiky. Politika a ideologie. Moc a autorita. Politika a právo. Demokracie a právní stát (3. 10., P. Pithart/J. Kysela)prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek17.10.20192. Občanská společnost a zájmová, profesní a územní samospráva. (17. 10., J. Ondřejková, T. Havel)doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Čtvrtek24.10.20193. Formy vlády I. (parlamentní a prezidentský režim). (24. 10., J. Kysela)prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek31.10.20194. Formy vlády II. (poloprezidenstský a direktoriální režim). Politický režim ČR. (31. 10., J. Kysela) prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc. 
Čtvrtek07.11.20195. Politické strany (pojem, typologie, stranické systémy). (7. 11., J. Wintr) doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Čtvrtek21.11.20196. Volby v demokratických a nedemokratických systémech. Voličské chování. Komparace volebních systémů a jejich důsledků. (21. 11., M. Antoš) doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M. 
Čtvrtek28.11.20197. Politické ideologie I. (konzervatismus, liberalismus a socialismus). (28. 11., P. Pithart) doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 
Čtvrtek05.12.20198. To nám to uteklo aneb vývoj českého politického systému po roce 1989. (5. 12., J. Wintr)doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 
Čtvrtek12.12.20199. Politické ideologie II. (nacionalismus, fašismus, nacismus, anarchismus). Pravice, levice: svoboda a rovnost. (12. 12., P. Pithart) doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c. 
Čtvrtek19.12.201910. Totalitní a autoritářské režimy. Přechody k demokracii. (19. 12., J. Ondřejková)doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
Čtvrtek09.01.202011. Globalizace a antiglobalizace. Evropská integrace. (9. 1. 2020, J. Ondřejková) doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D. 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK