PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Harmonizace práva v EU - HP0411
Anglický název: Harmonization of Law within the European Union
Zajišťuje: Katedra evropského práva (22-KEP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 41
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Richard Král, LL.M., Ph.D., DSc.
JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Třída: evropské právo
Kategorizace předmětu: Právo > Evropské právo
Prerekvizity : HP1323
Ve slož. prerekvizitě: HM0901, HM0901, HM2501
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (01.02.2018)
Předmět se věnuje problematice unijních směrnic - hlavního nástroje harmonizace právních úprav v členských státech EU, a problematice unijních nařízení – hlavního nástroje unifikace právních úprav v členských státech EU. Oběma těmto nástrojům se věnuje jak z pohledu jejich charakteristiky, struktury a výkladu, tak z pohledu jejich transpozice, implementace, aplikace i účinků v ČR.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (01.02.2018)
Povinná:
  • R.Král. Nařízení ES z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace. C.H.Beck. 2006.
  • R. Král. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. C.H.Beck. 2014.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (06.04.2018)

Předmět je zakončen zkouškou. 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (01.02.2018)

1. Základní charakteristika směrnic a nařízení EU. 2. Struktura a kategorizace směrnic EU. 3. Hlavní metody transpozice směrnic EU – doslovná a reformulační transpozice, minimalistická transpozice a goldplating. 4. Kritéria náležité transpozice směrnic EU. 5. Následky nenáležité transpozice a implementace směrnic EU – přímý účinek, nepřímý účinek, odpovědnost členského státu. 6. Nařízení EU z pohledu jejich vnitrostátní aplikace a implementace. 7. Výklad směrnic a nařízení EU pro účely jejich vnitrostátní aplikace a implementace. 8 Ústavně právní aspekty vnitrostátní implementace směrnic a nařízení EU v ČR 9. Institucionální a metodické zajištění vnitrostátní implementace směrnic a nařízení EU v ČR.

 

 

 

 

 

 

 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Petr Navrátil, Ph.D. (01.02.2018)

Podíl garanta na výuce činí 92%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK