PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Římské právo a základy novodobého práva soukromého SZZ - HP0400
Anglický název: Roman Law and Basics of Modern Private Law - Comprehensive State Exam
Zajišťuje: Katedra právních dějin (22-KPD)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2009
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 40
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc.
prof. JUDr. Petr Bělovský, Dr.
JUDr. David Falada, Ph.D.
Korekvizity : HP0402
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: import (04.06.2004)
V rámci výuky tohoto předmětu je podán ucelený výklad o dějinách římského práva, tj. o jeho pramenech, státním zřízení antického Říma. Největší pozornost je soustředěna na vysvětlení jednotlivých institutů římského práva soukromého počínaje právem osob, přes právo věcné, obligace (ze smluv a z deliktů), dědické právo a římský soukromý proces. Vyloženy jsou rovněž tzv. obecné nauky. Přednášeny jsou také další osudy římského práva v kontextu evropského právního vývoje.
Literatura
Poslední úprava: import (04.06.2004)
povinná

  • V. Urfus: Historické základy novodobého práva soukromého, 1994, Praha, C.H. Bech
  • J. Kincl - V. Urfus - M. Skřejpek: Římské právo, 1995, Praha, C.H. Beck

doporučená

  • P. Blaho - H. Hausmaninger: Praktické štúdie z rímskeho práva, 1993 (2. vyd., 1998), Wien-Bratislava, MANZ
  • M. Skřejpek: Římské právo v datech, 1997, Praha, C.H.Beck
  • Bona Fides: Sborník z konference, 2000, Praha, PFUK
  • M. Skřejpek: Texty ke studiu římského práva, 2001, Praha, ORAC
  • Gaius: Učebnice práva ve čtyřech knihách /překl. J. Kincl, 1981, Praha, UK (Brno, PFMU, 1993)
  • M. Skřejpek: Latinsko-český slovníček římského práva /vybrané pojmy a termíny, 2000, Praha, ORAC

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: HORAKZ (10.09.2004)

The content of this course is an overall presentation of Roman law with special attention paid to the requirements of continuing studies at the Faculty of Law. For this reason we do not discuss issues related to criminal law, and the problems concerning the organization of the administration of the Roman state are also presented merely from the point of view which concerns the sources of law and its application.

In the introduction we present those problems which lead to an understanding of the following course contents. This means an introduction to the sources of Roman law and Roman state establishment, namely from the most ancient times up to the rule of Emperor Iustinian. The attention is paid especially on the questions connected to the legislation of People’s Assembly, the actions of a praetor and the creation of the Emperors constitutions. At the same time we lecture on the issues of the development of Roman legal science. A large measure of attention is also dedicated to the codification of Roman law: the Code of the Twelve Tables, Codex Theodocianus, the so-called Corpus iuris civilis (Codex Iustinianus, Digesta, Institutiones). The main core of the course is dedicated to the issues of private law. The right of individuals includes especially therefore a presentation of the legal personality and the legal capacity in the context of Roman law, reading on the family relationship and Roman matrimony. Real rights contain an introduction to the questions of proprietary law (including its protection and the means of acquisition), tenancy and real rights concerning the property of others (servitutes, superficies, emphyteusis). Within the frame of law of obligations students are introduced both to general issues such as the creation, the transformation, the termination and the assurance of obligations and then to individual reasons to be obligated. Contractual obligations include an explanation not only of the four basic groups (oral, literary, real and consensual agreements) but also further contracts (innominate real contracts, quasi-contracts, pacts). We also present obligations resulting from delicts (stealing, burglary, illegal damaging of others’ property, defamation & libel, fraud, and so on). Law of inheritance includes a testamentary as well as statutory inheritance succession, as well as a presentation of bequests and legacies. Within the frame of procedural law attention is paid to all three types of a private proceedings. The conclusion of the course includes a presentation of so-called general disciplines, and it focuses especially on the essential elements of legal actions. An integral part of this course are also the further fates of Roman law in the European legal context (the so-called reception of Roman law) with special attention given to Italy and Germany.

The reading of the course of Roman law and The Foundations of Modern Private Law enables students to gain knowledge, at the very beginning of their legal studies, and on the example of Roman law, of the techniques of creation, the application and functioning of law in its coherent picture. Apart from this it includes also a topic on the propaedeutic character, which offers the student the basic terminological and contents knowledge of law and this especially in the field of private law.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK