PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Právnická angličtina III - HP0316
Anglický název: Legal English III
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 31
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Sean Davidson
Mgr. Eva Dvořáková
PhDr. Renata Hrubá
PhDr. Martin Starý
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0311, HP0312
Neslučitelnost : HV0313
K//Je korekvizitou pro: HP0317
N//Je neslučitelnost pro: HV0313
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (14.04.2020)
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2018 do 2019/2020. (HPRAVO2017)

Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést
studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné
jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s
výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s
cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v
cizím jazyce.

Předmět Právnická angličtina III (HP0316) je zakončen klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Výuka předmětu Právnická angličina III (kód HP0316) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 13,14,15,17,18 z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Výuka zahrnuje následující kapitoly z druhého dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016:

Unit 13  Law of  Torts - General Part
Unit 14  Law of Torts - Special Part
Unit 15  Company Law
Unit 17  Labour Law
Unit 18 Civil procedure

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Marta Chromá et.al.. New Introduction to Legal English, revised edition, Volume II. Praha . 2016. Kap. 13,14,15, 17,18. ISBN 978-80-246-2007-7.

Chromá M. . Anglicko-český právnický slovník. 1998.

Chromá M. . Česko-anglický právnický slovník s vysvětlivkami. 2.. 2003

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK