PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Právnická angličtina IV - HP0315
Anglický název: Legal English IV
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 31
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Charles Ross Bird, LL.M.
Sean Davidson
Mgr. Eva Dvořáková
PhDr. Renata Hrubá
Mgr. Vladimíra Kvasničková
PhDr. Martin Starý
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0311, HP0312
Neslučitelnost : HP0317
N//Je neslučitelnost pro: HP0317
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)
POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v cizím jazyce.
Předmět Právnická angličtina IV je zakončen zkouškou, která se skládá z písemné části (test) a ústní části.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (30.03.2020)

Závěrečná zkouška se skládá z písemného testu a ústní zkoušky. 

Písemný test zahrnuje následující témata a lekce:

19. Criminal Law - General Part
20. Criminal law - Special Part
21. Criminal Procedure
22. EU Institutions and Legislation
23. European Judiciary
Součástí zkouškového testu je také psaní shrnutí.
 
Ústní část zkoušky zahrnuje veškerou látku II. dílu učebnice kromě lekcí 16 a 24.
 
Studenti, kteří nemají splněný test za předmět Právnická angličtina III - buď v rámci VP nebo jako předtermín ve výuce či jinak ve starém systému - musí jako součást zkoušky psát i test Právnická angličtina III. V tom případě se v celkovém výsledku zkoušky z předmětu Právnická angličtina IV (HP0315) zohledňuje výsledek testu z předmětu Právnická angličtina III.  
 
30.3.2020
Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina IV (kód HP0315) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Po dobu platnosti těchto opatření se ústní část zkoušky promíjí. Písemnou část zkoušky vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. I studenti, kteří konají zkoušku distanční formou musí mít splněný test z předmětu Právnická angličtina III. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.
 
Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Výuka zahrnuje následující kapitoly z prvního dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume II, Praha: Karolinum. 2016.:

 
Semester IV
19. Criminal Law - General Part
20. Criminal law - Special Part
21. Criminal Procedure
22. EU Institutions and Legislation
23. European Judiciary
 
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

POUZE PRO STUDENTY HPRAVO5

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Marta Chromá et al.. New Introduction to Legal English, revised edition Volume II. 2.. Praha, Karolinum. 2014. Kapitoly 19-23.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK