Právnická angličtina II - HP0312
Anglický název: Legal English II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 31
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Charles Ross Bird, LL.M.
Mgr. Eva Dvořáková
Mgr. Jitka Chmelařová
Mgr. Vladimíra Kvasničková
PhDr. Martin Starý
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Korekvizity : HP0311
K//Je korekvizitou pro: HP0317, HV0313, HP0316, HP0315
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (14.04.2020)
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2018 do 2019/2020. (HPRAVO2017)


Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést
studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné
jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s
výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s
cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v
cizím jazyce.
Předmět Právnická angličtina II je zakončen klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (30.03.2020)

Výuka předmětu Právnická angličina II (kód HP0312) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 7,8,9,10 a 12 z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat. 

30.3.2020

Po dobu platnosti mimořádných opatření výuku předmětu Právnická angličtina II (kód HP0312) zajišťují vyučující jednotlivých seminárních skupin distančními prostředky. Klasifikovaný zápočet vyučující seminární skupiny může udělit studentům, kteří se aktivně zapojí do distanční výuky a úspěšně splní zadání hodnocená vyučujícím seminární skupiny. Studenti, kteří se rozhodnou nevyužít možností distanční výuky, budou skládat písemný test na fakultě, až to bude možné.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Výuka zahrnuje následující kapitoly z prvního dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016.:

7. Public International Law
8. Property Law
9. Intellectual Property
10. Introduction to Contracts
12. Family Law
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Marta Chromá et al.. New Introduction to Legal English, Revised Edition, Volume I. Praha: Karolinum. 2016. Kapitoly7,8,9,10, 12. 978-80-246-1950-7.