PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Právnická angličtina I - HP0311
Anglický název: Legal English I
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 KZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Staré označení: 31
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D.
Mgr. Jitka Chmelařová
Třída: cizí jazyky pro právníky
Kategorizace předmětu: Právo > Cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP0151, HP0181, HP0981, HP1371, HP1381, HP1491, HP1492, HP1493, HP1494
K//Je korekvizitou pro: HV0313, HP0317, HP0316, HP0312, HP0315
N//Je neslučitelnost pro: HP1371, HP1493, HP0981, HP0151, HP1494, HP1492, HP1491, HP1381
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (14.04.2020)
Pro studenty s počátkem studia od ak. roku 2017/2018 do 2019/2020. (HPRAVO2017)


Právnická angličtina je čtyřsemestrální povinně volitelný předmět společného základu. Jeho cílem je uvést
studenty do problematiky odborného jazyka, seznámit je s terminologií základních právních odvětví v příslušné
jazykové oblasti, poskytnout základní informace o daném právním systému a porovnat právnickou češtinu s
výrazovými prostředky cizího práva. Základní metodou je práce s odborným textem v nejrůznějších podobách s
cílem aktivovat osvojený právnický jazyk a získat schopnost informovat o základních aspektech českého práva v
cizím jazyce.
Předmět Právnická angličtina I je zakončen klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Výuka předmětu Právnická angličina I (kód HP0311) je zakončena klasifikovaným zápočtem ve formě písemného testu. Test obsahuje látku kapitol 1-6 včetně z učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016. Testy organizuje katedra jazyků pro všechny studenty předmětu. Test vyhodnocuje učitel seminární skupiny, v níž je student/ka zapsána ve Studijním informačním systému. V jiný než vypsaný termín není možné písemný test konat. 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)
Výuka zahrnuje následující kapitoly z prvního dílu učebnice Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016.: 
  1. Law and Legal Education
  2. Common Law and Equity
  3. Legislation
  4. Division of Law  (criminal - civil, public - private, substantive - procedural)
  5. Constitutional Law
  6. Electoral Process
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Podíl garanta na výuce činí 20 %.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Adéla Bahenská, Ph.D. (08.02.2020)

Marta Chromá et al., New Introduction to Legal English, Volume I, Praha: Karolinum. 2016

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK