Právnická italština jako další cizí jazyk II. - HP0142
Anglický název: Legal Italian as a Second Foreign Language II
Zajišťuje: Katedra jazyků (22-KJ)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D.
Třída: cizí jazyky pro právníky
Neslučitelnost : HP0181
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Právnická italština jako druhý cizí jazyk II.

Cíl:
1) Seznámit posluchače se základní terminologií italského práva
2) Seznámit posluchače s morfosyntaktickými a stylistickými zvláštnostmi italského právnického jazyka

Typ atestace: Zkouška
Požadavky:
1) Písemný test terminologický
2) Vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 terminologických spojení ze zvoleného právnického textu v rozsahu 20 stran.

B. Základní tematické okruhy
1. Osoby fyzické a právnické
2. Způsobilost, zastoupení
3. Rodinné právo - rozluka, rozvod, právní vztahy mezi rodiči a dětmi.
4. Dědické právo
5. Věci a věcná práva


C. Metodická skladba
1) Jazykový rozbor vybraných textů k tematickým okruhům
2) Procvičování vybraných gramatických jevů: gerundium, minulé slovesné časy, trpný rod, minulý kondicionál, krácení vedlejších vět, konjunktiv


Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)
Povinná:
  • Texty a cvičení k semináři jsou k dispozici u vyučující.
  • Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová, Polverari. Italština. 3. nové . Praha. 2017. 23-32. 363-410. 978-80-7335-460-2.
  • Codice civile online,
Doporučená:
  • Kolektiv autorů. Velký slovník italsko-český a česko-italský. 1. Brno. 2015. 978-80-7508-060-8.
  • Rosendorfský, Jaroslav. Italsko-český slovník. Nové výrazy!. 1. Praha. 2001. 80-85927-87-X.
  • Tomaščínová, Damohorský. Italsko český právnický slovník. 1. Praha. 1999. 80-85927-65-9.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (12.05.2020)
Požadavky k prezenční atestaci -

 1. Písemný terminologicý a gramatický test  v rozsahu probírané látky na semináři i distanční formou:

-Persona

-Capacità

-Famiglia

-Matrimonio

-Separazione

-Divorzio

 

2. vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 slovních spojení z 20 stran autentického textu vlastního výběru s právním tematikou
 
 
Požadavky ke zkoušce distanční formou:
 
1) Resumé zadaných textů (Persona, Capacità, Famiglia, Matrimonio, Separazione, Divorzio)
 
2) Vypracování úkolů a cvičení zaslaných mailem
 
3) Vypracování hesláře ze zvoleného právního textu
 
Minimální úspěšnost: 70%

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

 Témata:

 
1. Fyzické a právnické osoby
2. Způsobilost k právním úkonům, zastoupení
3. Manželství, rozluka a rozvod
4. Dědické právo
5. Věci a věcná práva
 
Gramatika: Učebnice Bahníková, Benešová, Ehrenbergerová, Polverari. Italština.  Vybrané gramatické jevy: minulé slovesné časy, minulý  kondicionál, gerundium, krácení vedlejších vět, konjunktiv - analýza a pasivní zvládnutí
 
Cíl:  

1. Seznámit posluchače se základní odbornou terminologií italského jazyka ve výše uvedených tematických okruzích

2. Pasivní a aktivní zvládnutí odborné slovní zásoby na základě autentických textů a praktických cvičení

 

Typ atestace - Zkouška

 
 Požadavky k atestaci -

1. Písemný test (ověření zvládnutí slovní zásoby a porozumění odbornému textu)

2. Vypracování diferenčního slovníku v rozsahu 50 slovních spojení z 20 stran autentického textu

 

C. METODICKÁ SKLADBA


1) Teoretická část: základní terminologie tematických okruhů na základě odborné literatury

2) Praktická část: interpretace odborných textů v italštině, lexikální cvičení

 

D. DOPORUČENÁ LITERATURA

V semináři se používá výběr z různých pramenů relevantní pro daná témata (viz E). Doporučujeme však, aby posluchači měli k dispozici překladové slovníky - např. Rosendorfský: Italsko-český slovník, Leda 2001, a Tomaščínová, Damohorský: Italsko-český právnický slovník, Leda 1999
Texty k semináři k dispozici u vyučující.

 

E. VÝBĚROVÁ BIBLIOGRAFIE

ENCICLOPEDIA DEL DIRITTO I - XLVI, Aggiornamento I-VI, Giuffrè Editore, Milano 2017

BESSONE, Mario: Istituzioni di diritto privato, G. Giappichelli Editore, Torino 2015

CARETTI, Paolo, DE SIERVO, Ugo: Istituzioni di diritto pubblico, G. Giappichelli Editore, Torino 2001

LOZZI, Gilberto: Lezioni di procedura penale, G. Giappichelli Editore, Torino 2000

DE NOVA, Giorgio: Codice civile e leggi collegate, Zanichelli, Bologna 2000

FONDAROLI, Desirée: Illecito penale e riparazione del danno, Giuffrè Editore, Milano 1999

CHIAVARIO, A., MANZIONE, D., PADOVANI, T.: Codici e leggi per l'udienza penale, Zanichelli, Bologna 1997Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Jana Tomaščínová, Ph.D. (23.01.2020)

Podíl garanta na výuce činí 100%.