PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Diplomový seminář I. z tematického okruhu mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu - HP0030
Anglický název: Diploma seminar I - Private International Law and International Trade Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Vyučující: prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
Korekvizity : HP0261, HP0262, HS0211, HS1010
Neslučitelnost : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0007, HP0005, HP0018, HP0020, HP0017, HP0004, HP0014, HP0008, HP0012, HP0035, HP0009, HP0015, HP0034, HP0016
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK