PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář I. z tematického okruhu právo životního prostředí - HP0014
Anglický název: Diploma Seminar I - Envrionmental Law
Zajišťuje: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Vyučující: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Korekvizity : HP0391, HP0392, HS0216, HS1014
Neslučitelnost : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0018, HP0007, HP0005, HP0020, HP0017, HP0004, HP0008, HP0012, HP0035, HP0034, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)
Cílem předmětu je pomoci studentům magisterského studia Právnické fakulty UK při psaní jejich diplomových prací v oboru právo životního prostředí. Předmět si nečiní nárok na absolutní úplnost ani vyčerpávající zpracování tématiky. Po absolvování semináře je předpokládána konzultace s vedoucím diplomové práce.

Požadavky pro zakončení předmětu:
Osobní účast na diplomovém semináři.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Osobní účast na diplomovém semináři. 

Sylabus
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

1. Úvodem

2. Výběr tématu a název práce, zadání tématu

3. Práce s literaturou a ostatními prameny , citace

4. Plagiátorství

5. Práce a cizí jazyky, práce a její struktura

6. Počítač, internet a vědecká práce

7. Formální náležitosti práce, závažné prohlášení, grafika

8. Závěr práce

9. Nejčastější chyby a omyly diplomantů

10. Role a význam vedoucího diplomové práce a konzultantů

11. Oponent

12. Odevzdání práce

13. Zveřejňování práce

14. Obhajoba

15. Závěrem

Použitá a doporučená literatura

Seznam učitelů katedry

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: JUDr. Jiří Pokorný, Ph.D. (31.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 50%. 

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Eva Slavíčková (02.02.2018)

Opatření děkana č. 17/2017 o závěrečných pracích

Individuálně na základě konzultace s vedoucím

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK