PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář I. z tematického okruhu obchodní právo - HP0007
Anglický název: Diploma seminar I. - Business Law
Zajišťuje: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Vyučující: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
Korekvizity : HP0291, HP0292, HP0296, HP3000, HS0207, HS1006
Neslučitelnost : HP0002, HP0003, HP0004, HP0005, HP0006, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
N//Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0013, HP0003, HP0002, HP0018, HP0005, HP0004, HP0020, HP0017, HP0014, HP0008, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0030, HP0016
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Předmět „Diplomový seminář“ je povinně volitelným předmětem, který souvisí s psaním diplomové práce. Předmět se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část spočívá v absolvování přednášek, které jsou organizovány katedrou. Na těchto přednáškách jsou studenti seznámeni se základními pravidly pro psaní diplomových prací, která platí v rámci studijního programu na PF UK, a se způsobem, jakým mají diplomovou práci psát. Důležitým prvkem je upozornění studentů na citační normy a zákaz plagiarismu a ghostwritingu.
Praktická část diplomového semináře je vedena vedoucím diplomové práce studenta a spočívá v konzultacích, připomínkách a vedení studenta k tomu, aby napsal kvalitní diplomovou práci
Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

 
Rozpis rozvrhový
Rozvrhový lístek Datum Od - Do Typ výuky Téma Učitel Poznámka
19bHP0007x01Pá 20.03.2020 9:00 - 10:30 cvičení JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Pá 24.04.2020 9:00 - 10:30 cvičení doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK