PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomový seminář I. z tematického okruhu politologie - HP0003
Anglický název: Diploma seminar I - Political Science
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Kv [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
Korekvizity : HP0631, HP0681, HP0682, HS0203, HS1018
Neslučitelnost : HP0002, HP0004, HP0005, HP0006, HP0007, HP0008, HP0009, HP0010, HP0012, HP0013, HP0014, HP0015, HP0016, HP0017, HP0018, HP0020, HP0030, HP0034, HP0035
N//Je neslučitelnost pro: HP0006, HP0010, HP0013, HP0030, HP0002, HP0018, HP0007, HP0020, HP0005, HP0004, HP0017, HP0014, HP0008, HP0012, HP0034, HP0035, HP0009, HP0015, HP0016
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (13.02.2020)
Diplomový seminář je povinný pro diplomanty katedry politologie a sociologie. Sestává ze tří částí.

První je kolektivní metodologické školení, resp. úvod do akademického psaní, které probíhá pod vedením některého z členů katedry ve dvou až třech termínech během každého semestru. Zájemci nechť kontaktují Tomáše Friedela (friedel@prf.cuni.cz).

Druhou jsou individuální konzultace diplomanta s vedoucím diplomové práce, případně i dalšími učiteli.

Třetí je prezentace tezí diplomové práce, případně už výrazněji rozpracované diplomové práce na vědeckém semináři katedry. Program vědeckého semináře se stanovuje vždy 4 až 3 týdny před zahájením semestru. Potenciální zájemci o vystoupení v daném semestru svůj zájem hlásí v uvedené době (tj. 4 až 3 týdny před zahájením semestru) Mgr. Janu Hořeňovskému na horenovj@prf.cuni.cz. Později vyjevená přání vystoupit budou vyslyšena pouze ve výjimečných případech.

Na základě splnění těchto tří povinností jsou přiznány kredity.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Zápočet bude udělen na základě splnění povinností popsaných v anotaci předmětu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Diplomový seminář slouží především k seznámení se s metodologií právní vědy, pravidly akademického psaní a pravidly akademické prezentace. 

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Miroslav Sojka (03.01.2018)

Pro zápis předmětu je třeba si zapsat i příslušné částí státní závěrečné zkoušky, viz korekvizity.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (18.01.2018)

Podíl garanta na výuce činí 100 %.

Studijní opory
Poslední úprava: URBANM/PRF.CUNI.CZ (07.01.2015)

Tipy na literaturu obdrží student od svého vedoucího práce, případně od dalšího člena katedry, na kterého se obrátí. Zejména vedoucí katedry je v tomto ohledu zdroj značně fundovaný.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK