PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
International Administrative Law - HOPV0100
Anglický název: X
Zajišťuje: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Je zajišťováno předmětem: HP3722
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. JUDr. Jakub Handrlica, LL.M., Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)
Anotace:

The course will deal with the academic discipline of “international administrative law” (droit administratif international, diritto amministrativo internazionale, Internationales Verwaltungsrecht) from two different perspectives.
Firstly, it will analyse how the administrative law is influenced by the activities of specific international organisations (international administrative unions). Attention will be paid both to the very classical unions (e.g. various river commissions, Universal Post Union, International Telecommunications Union etc.) and to very modern features, as is the SWIFT, Internet Assigned Numbers Authority, ISO etc. Secondly, it will deal with the question of how the national administrative law regulates foreign elements (e.g. recognition of foreign administrative decisions, delivery of domestic administrative decision abroad etc.). At least, but not at last, our Italian guest, Prof. Ferrara from the University of Naples (»Federico II«) will deliver a speech on the concept of the “Global Administrative Law” (i.e. administrative law without a State). The course is opened for both Czech and Erasmus students.

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (07.04.2019)

Sylabus:

1. Introduction to International Administrative Law. Historical perception of “International Administrative Law”: Is “International Administrative Law” part of International or Administrative Law?

2. International Administrative Unions I, their history, areas where they work and powers they have been conferred – with a special attention to river commissions.

3. International Administrative Unions II, recent developments towards hybrid and private subjects being active in the field of administration.

4. International Administrative Law and EU law – European Administrative Law.

5. Circulation of administrative decisions I. – delivery of administrative decisions abroad – with special attention to the European Convention on Service Abroad of Documents relating to
Administrative Matters.

6. Circulation of administrative decisions II:. Recognition of foreign administrative acts – models in international and EU law.

7. Circulation of administrative decisions III:. Recognition of foreign administrative acts –refusal of recognition and review of foreign acts.

8. Is there a “Global Administrative Law”? (9th May 2019) – lecture held by Prof. Luigi Ferrara, University of Naples (»Federico II«), Italy.

9. Written Exam

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Preclíková (28.03.2019)

Literatura:

Povinná:

  • Presentations & articles delivered at the lectures..
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK