Specializační modul: Právo a ekonomie - HM0501
Anglický název: Specialization Module: Law and Economy
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, --- [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Prerekvizity : {Pro absolvování modulu je nutno absolvovat 4 předměty ze seznamu, možností je také SVOČ}
Neslučitelnost : HPOP0000
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou specializaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů. Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu.
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (23.10.2019)