PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Specializační modul: Ústavněprávní - HM0401
Anglický název: Specialization Module: Constitutional Law
Zajišťuje: Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 --- [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Prerekvizity : {Pro absolvování modulu je nutné absolvovat 4 předměty, možmostí je také SVOČ z oboru ústavního práva}
Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (23.10.2019)
Studijní program poskytuje univerzální kvalifikaci v rámci svého jediného oboru právo, v jehož rámci je však možné se v průběhu studia rozhodnout pro určitou profilaci absolvováním příbuzných povinně volitelných a volitelných předmětů, které jsou sdruženy do specializačních modulů. Specializační moduly není třeba si volit předem; jejich absolvování je dáno absolvováním předmětů, ze kterých se skládají. Absolvované specializační moduly jsou uvedeny na dodatku k diplomu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK