Vědecký seminář z práva, ekonomie a empirie - HDPV0161
Anglický název: Research seminar in Law, Economics and Empirical Approach
Zajišťuje: Katedra ekonomie a empirických právních studií (22-KNH)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2021 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Kv [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Vyučující: doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Katarína Čellárová, Ph.D.
doc. Mgr. Bc. Libor Dušek, Ph.D.
Sven Hoeppner, M.Sc., LL.M., Ph.D.
doc. Ing. Josef Montag, Ph.D.
Mgr. Michal Šoltés, M.A., Ph.D.
Neslučitelnost : HP0681
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
Předmět je určen všem zájemcům o poznání právního systému pomocí empirických a ekonomických analýz. Společným jmenovatelem témat semináře je snaha poznat reálné fungování právního systému (law in action) a jeho dopady v ekonomice a společnosti vůbec. Témata mohou pokrývat všechny právní obory; příspěvky přesahující i do jiných vědních oborů jsou též vítány.

Seminář se koná pravidelně za účasti členů katedry. Náplní seminářů budou referáty jednotlivých účastníků. Po referátu bude následovat hlubší diskuse nad představeným tématem. Seminář by měl sloužit také diplomantům katedry národního hospodářství k prezentaci pracovní verze své diplomové práce; také by měl sloužit akademickým a vědeckým pracovníkům fakulty jako platforma pro prezentaci vlastního výzkumu využívajícího empirických či ekonomických metod. V závislosti na dostupných zdrojích mohou být zváni i externí hosté k přednesení referátu a diskusi a část rozvrhových hodin může být nahrazena celodenním či vícedenním workshopem.
Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Metody výuky

Výuka: kontaktní

Komunikační kanál se studenty: SIS/e-mail

Způsob případné bezkontaktní výuky:

  • V případě bezkontaktní výuky bude probíhat výuka formou online webinářů včase původních seminářů, a to prostřednictvím MS Teams.
  • Přednášky budou nahrávány a zpřístupněny zpětně v MS Teams.
  • Studentům budou zpřístupněny prezentace a další podkladové materiály v SIS a MS Teams.
Poslední úprava: Čihák Jakub, Ing., Ph.D. (04.02.2022)
Požadavky ke zkoušce

1.      Kolokvium je uděleno na základě přednesení referátu na semináři a pravidelné účasti na semináři (min 75 %).

2.      Pasivní účast na vědeckém semináři je možná, k získání kolokvia je však třeba aktivní účast.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Sylabus

Témata v rámci předmětu závisí na tématech referátů jednotlivých účastníků.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)
Studijní opory

Základní literatura:

1.      Ulen, T. S. (2002). A nobel Prize in legal science: theory, empirical work, and the scientific method in the study of law. U. Ill. L. Rev., 875.

2.      van Velthoven, B. C. (2016) A Young Person’s Guide to Empirical Legal Research. With Illustrations from the Field of Medical Malpractice. Law and Method.

3.      The Empiricists. Harvard Law Today, May 4, 2015.

Ostatní literatura:

Ostatní literatura bude určena s ohledem na zvolená témata pro daný semestr.

Poslední úprava: Šicnerová Barbora, Mgr. (16.09.2022)