PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
SDZ Občanské právo - HD220
Anglický název: SDE Civil Law
Zajišťuje: Katedra občanského práva (22-KOP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Vyučující: prof. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.
Anotace
Státní doktorská zkouška se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. SDZK se koná před komisí a je veřejná. Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl a zkoušku lze opakovat jen jednou.
Poslední úprava: Chromá Marta, doc. PhDr., Ph.D. (28.10.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK