PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
SDZ Ústavní právo a státověda - HD213
Anglický název: SDE Constitutional Law and the Theory of State
Zajišťuje: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
student může plnit i v dalších letech
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D. (28.10.2019)
Státní doktorská zkouška se koná po splnění všech základních studijních povinností dle Individuálního studijního plánu (ISP), a to v jeho schválené podobě, která je založena ve studijním spisu. SDZK se koná před komisí a je veřejná. Výsledek SDZK je klasifikován jako prospěl či neprospěl a zkoušku lze opakovat jen jednou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK