PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
CŽV - Politologie - HB0631
Anglický název: Political Science
Zajišťuje: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Fakulta: Právnická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Úroveň:  
Garant: doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
Vyučující: JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D.
JUDr. Tomáš Havel, Ph.D.
prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Třída: teorie práva
Kategorizace předmětu: Právo > Teorie práva
Anotace
Poslední úprava: Eva Kučerová (15.09.2016)
"Politologie" patří na zdejší fakultě mezi předměty, jejichž účelem je zprostředkovat poznání a pochopení kontextu, v němž právo vzniká, jímž je ovlivňováno a na nějž působí. Zřetelnější vazba se projevuje vůči výuce ústavního práva, které - spolu se "Státovědou" - představuje jako entitu založenou sice na tradičních teoriích, pojmech a institutech, současně se ovšem měnící vývojem společnosti, politiky atd. Jde tu krom jiného o ujasnění rozdílu mezi texty a realitou, institucemi "na papíře" a konkrétními aktéry s jejich motivy a zájmy. Na druhém pólu se výuka "Politologie" dotýká "Sociologie pro právníky". "Klasické" přednášky jsou doplněny semináři v dvoutýdenním cyklu (pět až šest za semestr), jež jsou věnovány důkladnějšímu zkoumání vybraných témat více interaktivní formou (promluvy vedoucího semináře kombinované s referáty a diskusemi).
Literatura
Poslední úprava: Eva Kučerová (15.09.2016)
Povinná:
 • Cabada, Kubát. Úvod do studia politické vědy. Praha. 2004.
 • Heywood, A. Politické ideologie. Praha. 2005.
 • Sartori, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Praha. 2001.
Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Eva Kučerová (15.09.2016)

Informace k zakončení naleznete v souborech katedry na stránkách fakulty.

Sylabus -
Poslední úprava: Eva Kučerová (15.09.2016)

Orientační seznam přednášených témat (vždy aktuálně na daný akademický rok v dokumentech KPS):

Přednášená témata:

 1. Teorie politiky. Politika a ideologie; otevřená společnost. Moc a autorita. Politika a právo.
 2. Demokracie a svoboda, jejich dějiny. Demokracie a právní stát.
 3. Občanská společnost. Hnutí, lobby a skupiny organizovaného zájmu.
 4. Politické strany (pojem, typologie, stranické systémy).
 5. Proměny stranických systémů  v českých zemích.
 6. Modely vlády (vládnutí).
 7. Komparace volebních systémů a jejich důsledků. Svobodné a demokratické volby.
 8. Politické ideologie I. (konzervatismus, liberalismus a socialismus).
 9. Politické ideologie II. (nacionalismus, fašismus, nacismus, anarchismus).
 10. Pravice, levice: svoboda a rovnost. Totalitní a autoritářské režimy.
 11.  Přechody k demokracii. Politická kultura.
 12. Vývoj českého politického systému od 2. pol. 19. století.

 Doporučená literatura (vybrané kapitoly):

Blackwellova encyklopedie politického myšlení (Brno, 2. vyd. 2000).

Andrew Heywood: Politologie (Praha, 2004).

Andrew Heywwod: Politická teorie (Praha, 2005).

Kenneth Minogue: Velmi krátký úvod do politiky (Praha, 2001).

Vít Hloušek, Lubomír Kopeček (eds.): Demokracie. Teorie, modely, osobnosti, podmínky, nepřátelé a perspektivy demokracie (Brno, 2003). 

Robert A. Dahl: O demokracii: průvodce pro občana (Praha, 2001).

Stanislav Balík, Michal Kubát: Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů (Praha, 2004).

Miroslav Novák: Systémy politických stran (Praha, 1997).

Michal Klíma: Volby a politické strany v demokracii (Praha, 1998).

Vladimír Klokočka: Ústavní systémy evropských států (Praha, 2. vyd. 2006).

Vladimíra Dvořáková, Jiří Kunc: O přechodech k demokracii (Praha, 1994).

Petr Pithart: Obrana politiky (Praha, 2. vyd. 2005).

Jan Kysela: Dvoukomorové systémy (Praha, 2004).   

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Friedel, Ph.D. (27.03.2018)

Podíl garanta na výuce činí 25 %

Studijní opory
Poslední úprava: Eva Kučerová (15.09.2016)

Povinná:

 • Cabada, Kubát. Úvod do studia politické vědy. Praha. 2004.
 • Heywood, A. Politické ideologie. Praha. 2005.
 • Sartori, G. Srovnávací ústavní inženýrství. Praha. 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK