Státní rigorózní zkouška - GR999100
Anglický název: State Rigorous examination
Zajišťuje: NEPŘIDĚLENO (není známá katedra) (16-99999)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2005
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, RZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS