Praktická cvičení z buněčné biologie - GF382
Anglický název: ;
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)
Hlavním cílem předmětu Praktická cvičení z buněčné biologie je, aby studenti získali představu, jak vypadá živá buňka a její součásti v mikroskopu a osvojili si základy práce s mikroskopem. Tyto znalosti jsou důležité pro řadu navazujících předmětů. V průběhu studia se studenti seznámí s mikroskopem, vyzkouší si přípravu nativních preparátů s živočišnou i rostlinnou buňkou. Témata: Mikroskop, Osmotické jevy v buňce, Projevy genotypu a fenotypu, Počítání HeLa buněk v Bürkerově komůrce, Pozorování Paramecium caudatum, Pozorovnání mitózy u rostlinné a živočišné buňky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Praktická cvičení jsou zakončena udělením zápočtu.

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

1) 100% docházka na praktická cvičení. Omluvena může být max. 1 praktické cvičení od lékaře či právníka ze závažných zdravontních či rodinných důvodů a je nutné to doložit písemně s potvrzením. Při dlouhodobější absenci ze závžných důvodů se řeší individuálně. Dále jsou výjimky v případě zpřísnění proti-koronavirových opatření od MŠMT.

2) Odevzdání vyplněného pracovního sešitu ke kontrole (po posledním praktickém čvičení).

3) Úspěšné zvládnutí závěrečné praktické zkoušky: Ta spočívá v zopakování náhodně vybrané úlohy z již provedených praktických cvičení, vyplnění protokolu a zodpovězení 3 teoretických otázek z praktických cvičení.

 

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D. (03.10.2023)

Praktické cvičení 1 
Teorie 1: Mikroskopy, nativní a trvalý preparát 
Protokol 1: Jak pracovat s mikroskopem, pozorování trvalého preparátu


Praktické cvičení 2 
Teorie 2: Osmotické jevy v buňce
Protokol 2: Osmotické jevy u živočišné a rostlinné buňky


Praktické cvičení 3 
Teorie 3: Genom, gen, genotyp, fenotyp, karyotyp, karyogram, mutace
Protokol 3: Pozorování projevu genotypu a fenotypu 


Praktické cvičení 4
Teorie 4: Buněčné kultury a jejich kultivace
Protokol 4: Počítání buněk v Bürkerově komůrce a stanovení kvality vzorku buněčné kultury


Praktické cvičení 5
Teorie 5: Trepka velká a dynamika buněčného stresu
Protokol 5: Pozorování chování u druhu Paramecium caudatum – Trepky velké


Praktické cvičení 6
Teorie 6: Buněčný cyklus a jeho fáze. Mitóza a cytokineze u rostlinné a živočišné buňky
Protokol 6: Mikroskopování rostlinných a živočišných buněk v různé fázi mitózy, cytokineze RB a ŽB