Farmaceutická botanika I - GF337
Anglický název: Pharmaceutical Botany I
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Je korekvizitou pro: GF338
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)
V rámci kurzu Farmaceutická botanika I se studenti seznámí se základy anatomie, histologie, anatomie a morfologie farmaceuticky významných rostlin. Dalším předmětem kurzu je biogeneze základních primárních a sekundárních farmaceuticky důležitých metabolitů rostlin a objasnění regulace fyziologických procesů rostlin.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)

Zápočet z Farmaceutické botaniky I se skládá z následujících studijních povinností:

  1. 1 průběžný test: z cytologie, anatomie, morfologie (20 otázek, minimum 12 správných odpovědí)
  2. 1 průběžný test: z biochemie a fyziologie rostlin (10 otázek, minimum 6 správných odpovědí)
  3. poznávání a popsání 3 mikroskopických preparátů (nutno poznat alespoň 2),
  4. 100 % účast na praktických cvičeních.
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.12.2017)

Povinná:

  • Jahodář, Luděk. Farmakobotanika : semenné rostliny . Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011, 278 s. ISBN 978-80-246-2015-2.

Doporučená:

  • Kalina T., Váňa J.. Sinice, řasy, houby mechorosty a podobné organismy v současné biologii . : , 2005, s. ISBN 80-246-1036-1.
  • Pavlová, Libuše. Fyziologie rostlin . Praha: Karolinum, 2005, 253 s. ISBN 80-246-0985-1.
  • Procházka, Stanislav, Macháčková, Ivana, Krekule, Jan, Šebánek, Jiří. Fyziologie rostlin . Praha: Academia, 1998, 484 s. ISBN 80-200-0586-2.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)

Anatomická část

Cytologie

základní cytoplasma

buněčné membrány

semiautonomní organely (plastidy, mitochondrie)

cytoskelet, partikule

jádro, jadérko, mitotický aparát

buněčná stěna

metaplazmatické inkluze

Histologie

pletiva podle tvaru buněk a tloustnutí buněčných stěn

soustava pletiv dělivých

soustava pletiv krycích

soustava pletiv vodivých

soustava pletiv základních

Organologie

anatomická stavba kořene

anatomická stavba stonku

anatomická stavba květu

anatomická stavba plodu

anatomická stavba semene

 

Biochemická a fyziologická část (vybrané kapitoly)

Primární a sekundární metabolismus, fotosyntéza, dýchání rostlin, glykolýza, citrátový cyklus

Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: alkaloidy – biogeneze farmaceuticky významných alkaloidů, jejich využití ve farmacii

Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: isoprenoidy - biogeneze farmaceuticky významných isoprenoidů, jejich využití ve farmacii

Biogeneze sekundárních metabolitů rostlin: fenolické sloučeniny, glykosidy - biogeneze farmaceuticky významných fenolických sloučenin a glykosidů, jejich využití ve farmacii

Fytohormony: regulátory rostlinného růstu

 

Systematická část

Úvod do systematické botaniky - objasnění pojmů, úloha systematiky v biologii a způsob jejího řešení, hlavní typy systémů, definice druhu jako základního taxonu; odborná nomenklatura (názvosloví) - objasnění pojmů a pravidla pro používání latinské a české odborné nomenklatury; základní rozdělení organismů

Nižší rostlin: sinice, řasy, houby, lišejníky; taxonomie, charakteristika, obsahové látky, farmaceutické využití

 

Praktická cvičení

Příprava mikroskopických preparátů, rostlinná buňka

Rostlinná pletiva

Anatomie rostlinných orgánů

 

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (19.10.2021)

Přednášky; praktická cvičení v mikroskopické laboratoři