Klinická biochemie - GF324
Anglický název: Clinical Biochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:14/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GB289
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24-Farmacie
Korekvizity : GF141
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)
Předmět klinická biochemie seznamuje studenty s využitím biochemie v diagnostice a monitorování chorobných stavů. Jedna z úloh farmaceuta ve zdravotnickém systému je poskytovat ošetřujícímu lékaři informace o možných lékových interakcích a možných nežádoucích účincích léčiv. Tyto procesy jsou ve značné míře závislé na funkci jater, ledvin a dalších orgánů v lidském organismu. Ve studijním programu Farmacie je výuka koncipována tak, aby představila obor klinické biochemie, základní spektrum prováděných laboratorních vyšetření a pomohla absolventům fakulty k rychlé orientaci a hodnocení dosažených klinicko-biochemických výsledků.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Předmět Klinická biochemie je v zimním semestru zakončen písemným testem.

Literatura
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Povinná:

  • Beránek, Martin, Tichý, Miloš. Vybrané kapitoly z klinické biochemie : pro studijní program Zdravotnická bioanalytika. Praha: Karolinum, 2013, 197 s. ISBN 978-80-246-2186-9.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PharmDr. Martin Beránek, Ph.D. (21.09.2023)

Základní témata výuky:

Úvod do klinické biochemie

Klinická biochemie jaterních onemocnění

Nebílkovinné dusíkaté látky v lidském organismu a jejich stanovení

Diabetes mellitus a jeho laboratorní diagnostika

Metabolismus lipidů v klinicko-biochemické laboratoři

Acidobazická rovnováha - význam, vyšetření

Vyšetření moči, výpočet hodnoty clearance a její význam