PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Molekulární biologie - GF296
Anglický název: Molecular Biology
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Korekvizity : GF141
Neslučitelnost : GF144, GF370
Záměnnost : GF144, GF370
Je neslučitelnost pro: GF144
Je záměnnost pro: GF144
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Molekulární biologie se zabývá studiem buněčných procesů na molekulární úrovni. Náplní první části předmětu je popis biologických makromolekul podílejících se na dědičnosti organismů (DNA, RNA, proteinů), jejich vzájemné interakce a regulace jejich funkce. Druhou polovinu předmětu představuje výklad základních experimentálních molekulárních metodik.
Poslední úprava: Šimůnek Tomáš, prof. PharmDr., Ph.D. (21.12.2017)
Podmínky zakončení předmětu -

Písemná zkouška:

Část A: 30 testových otázek (tvrzení), odpovědi ANO/NE (max. 30 bodů)
Část B: 5 otázek k stručnému písemnému zodpovězení (max. 15 bodů)

Poslední úprava: Koula Václav, RNDr. (30.01.2018)
Literatura -

Povinná:

 • Alberts B. Základy molekulární biologie. : Espero Publishing, 2005, s. ISBN .
 • Šmarda J.. Metody molekulární biologie. : Masarykova Univerzita, 2005, s. ISBN .
 • Zima T.. Laboratorní diagnostika. : Galén, 2013, s. ISBN .

Poslední úprava: Šimůnek Tomáš, prof. PharmDr., Ph.D. (21.12.2017)
Sylabus -
 • Úvod
 • Modelové organizmy v molekulární biologii
 • Struktura, organizace a replikace DNA
 • Lidský genom, variabilita v genomu
 • Regulace buněčného cyklu a buněčné smrti
 • Poškození a reparace DNA
 • Struktura a typy RNA, transkripce + posttranskripční modifikace RNA
 • Genetický kód, ribosomy, translace, posttranslační úpravy a degradace proteinů
 • Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot
 • Izolace nukleových kyselin, stanovení koncentrace a čistoty NK
 • Přehled základních enzymů používaných v mol. biol. laboratořích
 • Gelová elektroforéza
 • 5pt; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">PCR, modifikace PCR, real-time PCR
 • Sekvenování NK
 • Hybridizace, blotting
 • Klonování, metody genového transferu
 • Klinická molekulární diagnostika
 • Základy proteomiky
 • Epigenetika
 • Bioinformatika
Poslední úprava: Koula Václav, RNDr. (30.01.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK