Řešené úlohy z organické chemie - GF294
Anglický název: Excercises in Organic Chemistry
Zajišťuje: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/14, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Patří mezi: 1.ročník 2023/24 Farmacie volitelné
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace
Předmět je zaměřen na rozšířené procvičování tématiky probírané na seminářích z organické chemie.
Poslední úprava: Vávrová Kateřina, prof. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet je udělen za 100% účast na seminářích.

Poslední úprava: Vávrová Kateřina, prof. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Sylabus

Řešení příkladů a otázek týkajících se následující problematiky:

·         Substituce
·         Adice + eliminace
·         Reaktivita karbonylu
·         Reaktivita karboxylu
·         Oxidace a redukce
·         Přesmyky, návrhy příprav chemických sloučenin
·         Reakce organokovových a heterocyklických sloučenin

Poslední úprava: Vávrová Kateřina, prof. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)
Studijní opory

E-learningový kurs: https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=3608

Poslední úprava: Vávrová Kateřina, prof. PharmDr., Ph.D. (15.02.2024)