PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vývojové směry v oblasti chemických léčiv - GF244
Anglický název: Current Trends in the Development of Chemical Drugs
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:14/0, Z [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF341
Prerekvizity : GF141, GF293, GF299
Anotace -
Oblast léčiv, obzvláště syntetických, je rychle se rozvíjející obor, což je podpořeno rozvojem počítačové chemie, robotických syntéz a vysokokapacitního screeningu. Předmět Vývojové směry v oblasti chemických léčiv je volitelný předmět určený pro studenty 3. a 4. ročníku, v případě zájmu pro postgraduální studenty. Předmět seznamuje studenty s novými, rychle se rozvíjejícími farmakodynamickými skupinami, ev. s nástroji, které slouží k objevování nových chemických entit jako je např. design léčiv podpořený počítačem.
Poslední úprava: Kučerová Marta, PharmDr., Ph.D. (27.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou udělení zápočtu je úspěšné absolvování zápočtového testu v prostředí Moodle.

Poslední úprava: Kučerová Marta, PharmDr., Ph.D. (27.09.2023)
Literatura -

Doporučená:

  • Patrick, Graham L.. An introduction to medicinal chemistry. Oxford: Oxford University Press, 2017, 877 s. ISBN 978-0-19-874969-1.
  • Lemke, Thomas, Williams, David A. Roche, Victoria F. (eds.). Foye´s principles of medicinal chemistry. Philadelphia ; Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins, 2013, 1500 s. ISBN 978-1-4511-7572-1.
  • Wilson, Charles Owens, Gisvold, Ole. Textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004, 991 s. ISBN 0-7817-3481-9.

Poslední úprava: Kučerová Marta, PharmDr., Ph.D. (27.09.2023)
Sylabus -
  • Úvod k předmětu, trendy v antimikrobní terapii
  • Nová léčiva v onkologii
  • Kovalentní léčiva
  • Nové návykové látky (designer drugs)
  • Fotodynamická terapie
  • Vývoj v oblasti terapeutik struktury nukleových kyselin
  • Design léčiv podporovaný počítačem (CADD)
Poslední úprava: Kučerová Marta, PharmDr., Ph.D. (27.09.2023)
Studijní opory -

E-learning Moodle: Vývojové směry v oblasti chemických léčiv

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5677

Poslední úprava: Kučerová Marta, PharmDr., Ph.D. (27.09.2023)
Metody výuky -

 Výuka probíhá formou přednášek.

 

Poslední úprava: Kučerová Marta, PharmDr., Ph.D. (27.09.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Předmět je zakončen zápočtem.

Poslední úprava: Kučerová Marta, PharmDr., Ph.D. (27.09.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK