PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Xenobiochemie - GF237
Anglický název: Xenobiochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: 80 / 80 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF141
Je korekvizitou pro: GF267, GF361
Anotace
Xenobiochemie studuje metabolické přeměny látek, které jsou organismům cizí, zvláště léků a kontaminantů životního prostředí. Vysvětluje příčiny farmakologických a toxikologických následků jejich přítomnosti v živém organismu. V xenobiochemii získají studenti základní znalosti o metabolismu xenobiotik v organismu, o biotransformačních enzymech a transportních systémech a o faktorech ovlivňujících metabolismus xenobiotik.
Poslední úprava: Szotáková Barbora, prof. Ing., Ph.D. (18.07.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet a zkouška

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících požadavků

 • Aktivní účast na seminářích (povolena 1 absence)
 • Prezentace seminární práce na zadané téma

Požadavky ke zkoušce

 • Splnění podmínek zápočtu
 • Znalost přednesené látky
Poslední úprava: Szotáková Barbora, prof. Ing., Ph.D. (18.07.2024)
Literatura

Povinná:

 • Skálová, Lenka. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Praha: Karolinum, 2017, 171 s. ISBN 978-80-246-3733-4.

Doporučená:

 • Gibson, G. Gordon; Skett, Paul. Introduction to drug metabolism. Cheltenham, UK: Nelson Thornes Publishers, 2001, 256 s. ISBN 0-7487-6011-3.

Volitelná:

Poslední úprava: Szotáková Barbora, prof. Ing., Ph.D. (18.07.2024)
Sylabus

Témata jednotlivých přednášek

 • Xenobiotika - přehled, toxicita a osud v organismu
 • Biotransformační studie, vztah struktury a metabolismu
 • Modelové systémy pro studium metabolismu xenobiotik
 • Cytochromy P450
 • Flavinové monooxygenasy a další oxidační enzymy
 • Enzymy redukující xenobiotika
 • Hydrolasy xenobiotik
 • Konjugační enzymy
 • Transportní systémy xenobiotik
 • Faktory ovlivňující biotransformaci
 • Indukce, inhibice biotransformačních enzymů
 • Lékové interakce, léková rezistence
 • Genetický polymorfismus
 • Epigenetické regulace, bioinformatika
 • Extrahepatální a mikrobiální biotransformace
 • Xenobiochemie rostlin 

Semináře

 • Prezentace seminárních prací studentů

 

Poslední úprava: Szotáková Barbora, prof. Ing., Ph.D. (18.07.2024)
Vstupní požadavky

nejsou

Poslední úprava: Szotáková Barbora, prof. Ing., Ph.D. (18.07.2024)
Metody výuky

Přednášky a semináře

Poslední úprava: Szotáková Barbora, prof. Ing., Ph.D. (18.07.2024)
Požadavky ke zkoušce

Splněné podmínky zápočtu.

Znalost přednesené látky.

Poslední úprava: Szotáková Barbora, prof. Ing., Ph.D. (18.07.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK