Imunofarmakologie - GF234
Anglický název: Immunopharmacology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:kombinovaná
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 27 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Jana Urbánková Rathouská, Ph.D.
Patří mezi: 3.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF143
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Imunofarmakologie (v Evropě zřídka přednášená) rozšiřuje znalosti z předmětu imunologie a reaguje tak na prudký rozvoj používání léků modulujících imunitu. Jde zejména o léčiva užívaná v transplantační medicíně, alergologii a klinické imunologii, dále imunomodulační postupy aplikované v onkologii. Podrobněji jsou diskutovány otázky prevence poruch imunity a vakcinace, stejně jako vedlejší imunotoxické a alergizačním účinky ostatních léčiv a xenobiotik. Pozornost je věnována i vztahům mezi systémy imunitní a neurohumorální regulace, vlivu stresu, výživy a životního prostředí na imunitu. Praktické aspekty terapie imunofarmaky přednášejí špičkoví kliničtí imunologové. V seminárních pracích mají studenti možnost podrobně prostudovat určitý problém imunofarmakoterapie a tím získat zkušenosti i z oblasti zdravotnické informatiky..
Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Dosažení zápočtu a úspěšně složená zkouška.

Pro zápočet je třeba absolvovat semináře bez neomluvených absencí a prezentace jednoho seminárního tématu.

Zkouška se skládá z testu mnohotného výběru, písemného minieseje a z ústní části. Hodnocení všech tří částí je komplexní.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Literatura

Povinná:

 • Urbánková Rathouská, Jana, Jílek, Petr. Imunofarmakologie. Praha: Grada, 2024, 143 s. ISBN 978-80-271-3849-4.
 • Jílek, Petr. Imunologie : stručně, jasně, přehledně. Praha: Grada, 2019, 104 s. ISBN 978-80-271-0595-3.
 • Křupka, Michal. Základy imunofarmakologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017, 159 s. ISBN 978-80-244-5097-1.

Doporučená:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.
 • Klener, Pavel, Klener, Pavel. Principy systémové protinádorové léčby. Praha: Grada Publishing, 2013, 198 s. ISBN 978-80-247-4171-0.
 • Nijkamp P., Parnham M. J (Eds.. Principles of Immunopharmacology. : Springer, 2011, 728 s. ISBN 978-3-0346-0136-8.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Sylabus
 • Aktivní imunizace, technologie vakcín, perspektivní očkovací látky, prostředky pasivní imunizace, protilátky v terapii, monoklonální protilátky, protilátkami cílená distribuce léčiv, imunotoxiny.

 • Terapeutické použití cytokinů, imunomodulátory mikrobiálního původu, hormony thymu, syntetická imunostimulancia.

 • Farmaka pro imunosupresivní terapii - kortikoidy, antimetabolity, cyklosporiny, imunomodulační účinky ionizujícího záření.

 • Terapeutické možnosti u alergiků, přecitlivělost na léky.

 • Vztahy mezi systémy imunitní a neurohumorální regulace, vliv stresu, výživy a životního prostředí na imunitu.

 • Principy testování imunomodulačních a imunotoxických vlastností léčiv a xenobiotik.

 • Klinické aspekty protialergické, imunosupresivní, imunostimulační a substituční terapie.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Studijní opory

pro opakování:

Jílek P, Úvod do imunologie, kurz Moodle, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd, http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3605

Imunologie:  https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/Ostatni/?path=studijní+opory+zbio+kombi (oddíl 016)

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)
Metody výuky

Přednášky, seminář, samostudium s využitím doporučené literatury a opor.

Poslední úprava: Urbánková Rathouská Jana, PharmDr., Ph.D. (19.02.2024)