PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Patobiochemie - GF232
Anglický název: Pathological Biochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:ústní
Rozsah, examinace: letní s.:28/0, Zk [HS]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F 3.r.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF141
Je prerekvizitou pro: GF339
Anotace
Patobiochemie se zabývá poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a snaží se o jejich vysvětlení na molekulární úrovni. Při výuce předmětu jsou též probírány některé aspekty fyziologické biochemie člověka, které do patobiochemie uvádějí (např. biochemie trávení a vstřebávání, syntéza a odbourávání hemoglobinu, metabolismus lipoproteinů apod). Patobiochemie tak přispívá k přípravě studentů studijního programu Farmacie pro budoucí pochopení významu a mechanismu farmakoterapeutických zásahů v organismu, tedy zejména pro farmakologii, zároveň též přispívat k prohloubení zdravotnického vzdělání farmaceuta. Témata: Oxidační stres a antioxidační ochrana, biochemie zánětu, biochemie novotvarů, dědičné metabolické poruchy, fyziologická a patologická biochemie lipidů, fyziologická a patologická biochemie sacharidů, fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík, patobiochemie nervového systému, fyziologická a patologická biochemie purinů a pyrimidinů, biochemie porfyrinů, patobiochemie hormonálních regulací
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Ústní zkouška:

2 otázky ze seznamu otázek (Studijní materiály)

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Literatura

Povinná:

 • Masopust, Jaroslav. Patobiochemie buňky. Praha: 2. lékařská fakulta UK v Praze, 2003, 344 s. ISBN 80-239-1011-6.
 • Masopust, Jaroslav, Průša, Richard. Patobiochemie metabolických drah. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999, 182 s. ISBN 80-238-4589-6.
 • Dršata, Jaroslav, Netopilová, Miloslava, Marklová, Eliška Boušová, Iva. Patologické stavy. Praha: Karolinum, 2009, s. ISBN 978-80-246-1715-2.
 • Netopilová Miloslava, Dršata Jaroslav . Vybrané kapitoly z patobiochemie I. díl. Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1576-9.
 • Moodle kurz Patobiochemie [online]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5616

Doporučená:

 • Murray, Robert K. Bender, David A., Botham, Kathleen M. Kennelly, Peter J. Rodwell, Victor W., Weil, P. Anthony. Ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-80-7262-907-7.
 • Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 520 s. ISBN 978-0-7817-6960-0.
 • Štípek, Stanislav. Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a v nemoci. Praha: Grada, 2000, 314 s. ISBN .
 • Silbernagl, Stefan, Lang, Florian. Atlas patofyziologie. Praha: Grada, 2012, 406 s. ISBN 978-80-247-3555-9.
 • Fernandes, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton, 2008, 607 s. ISBN 978-80-7387-096-6.

Volitelná:

 • Krejsek, Jan, Andrýs, Ctirad, Krčmová, Irena. Imunologie člověka. Hradec Králové: Garamon s.r.o., 2016, 495 s. ISBN 978-80-86472-74-4.
 • Žák, Aleš, Macášek, Jaroslav. Ateroskleróza : nové pohledy. Praha: Grada, 2011, 183 s. ISBN 978-80-247-3052-3.

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
Sylabus

Úvod, mechanismy poškození buňky

 • Obecné mechanismy vedoucí k poškození či smrti buňky
 • Hlavní biochemické mechanismy buněčného poškození
 • Sled biochemických a morfologických změny při akutním ischemickém/hypoxickém poškození
 • Chemické poškození

Oxidační stres a antioxidační ochrana

 • Volné radikály, reaktivní formy dusíku a kyslíku (RONS)
 • Vznik volných radikálů a RONS
 • Fyziologické funkce RONS
 • Antioxidační systém organismu
 • Prolomení antioxidační ochrany organismu, oxidační stres
 • RONS v patologických procesech

Biochemie zánětu

 • Fáze zánětlivé odpovědi, lokální znaky zánětu, postup akutní zánětlivé odpovědi
 • Mediátory zánětu - biogenní aminy, kininy, lipidové mediátory, komplement, cytokiny, exogenní mediátory
 • Fagocytóza - mechanismy nitrobuněčného zabíjení
 • Systémové účinky zánětu - reakce akutní fáze, reaktanty akutní fáze, horečka, leukocytóza, hormonální změny, kachexie, bolest
 • Farmakoterapeutické zásahy do metabolismu mediátorů zánětu

Biochemie novotvarů

 • Nádorová onemocnění - základní pojmy, klasifikace
 • Nádorová transformace, metastázování, angiogeneze
 • Apoptóza
 • Faktory vyvolávající nádorovou transformaci - fyzikální, chemické a biologické příčiny vzniku nádorů.
 • Virové nádory. Virové a buněčné onkogeny, růstové faktory, telomery a telomerasa
 • Klinickobiochemické aspekty nádorů

Dědičné metabolické poruchy

 • Charakteristika, patogeneze a následky, dědičnost
 • Klinické projevy, léčba
 • Diagnostika dědičných metabolických poruch - celopopulační a selektivní screening

Fyziologická a patologická biochemie lipidů

 • Trávení a vstřebávání z GIT, poruchy
 • Lipoproteiny - složení, metabolismus
 • Dyslipoproteinémie
 • Biochemie aterosklerózy
 • Poruchy metabolismu složených lipidů – lipidózy

Fyziologická a patologická biochemie sacharidů

 • Trávení a vstřebávání sacharidů, poruchy těchto dějů
 • Základní metabolické cesty sacharidů a jejich poruchy - poruchy metabolismu fruktosy a galaktosy, glykogenózy
 • Složené cukry - poruchy glykosylace, mukopolysacharidózy
 • Regulace glykémie a její poruchy
 • Diabetes mellitus jako komplexní metabolická choroba - biochemie diabetu, molekulární výklad pozdních následků diabetu
 • Metabolický syndrom

Fyziologická a patologická biochemie látek obsahujících dusík

 • Bílkoviny, peptidy, látky nebílkovinného dusíku
 • Trávení bílkovin v GIT, vstřebávání aminokyselin z GIT, poruchy těchto dějů. Intracelulární degradace bílkovin, poruchy.
 • Tvorba a odstraňování amoniaku - biochemický výklad poruch ornithinového cyklu, hepatogenní encefalopatie
 • Dědičné poruchy metabolismu aminokyselin - fenylketonurie, leucinóza, poruchy metabolismu sirných aminokyselin

Patobiochemie nervového systému

 • Poruchy skládání proteinů, následky
 • Degenerativní onemocnění nervového systému - Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, Huntingtonova chorea, prionová onemocnění

Nukleové kyseliny, metabolismus purinů a pyrimidinů

 • Regulace metabolismu purinů, poruchy, hyperurikémie, dna
 • Regulace metabolismu pyrimidinů, poruchy

Biochemie porfyrinů

 • Syntéza a metabolismus porfyrinů, regulace a jejich poruchy
 • Porfyrie, Hemoglobinopatie
 • Ikterus

Patobiochemie hormonálních regulací

 • Obecné principy hormonální signalizace
 • Endokrinní poruchy - hypofunkce, hyperfunkce
 • Poruchy syntézy a sekrece hormonů kůry nadledvin, poruchy sekrece hormonů štítné žlázy
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (14.02.2024)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK