PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie II - GF184
Anglický název: Pharmacology II
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:56/42, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (4.roč. F)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Korekvizity : GF050, GF137, GF141, GF181
Prerekvizity : GF155
Záměnnost : GF309
Je korekvizitou pro: GF312, GF215, GF311, GF188, GF204, GF205
Je záměnnost pro: GF309
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Systémová farmakologie s klinickými aplikacemi je přednášena převážně v 7. semestru a je prakticky totožná s tou, která se přednáší na lékařských fakultách. Jednotlivé farmako-terapeutické skupiny jsou přednášeny tak, aby farmaceut byl dobře orientován v systémové farmakologii a aby byl schopen podat pacientovi pravdivé informace o používání a možnostech ovlivnění účinku léku, indikacích, kontraindikacích, nežádoucích účincích a možných farmakologických interakcích, včetně léků volně prodejných.
Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)
Literatura

Hrdina R. a kol.: Farmakologický slovník. Praha : Maxdorf-Jessenius, 1997

Theoharides T. C.: Essentials of Pharmacology. Boston : Little, Brown Comp., 1966, 2nd ed.

Fendrich Z. a kol.: Farmakologie pro farmaceuty I. Praha : Karolinum, 2002

Lincová D., Farghali H. a kol.: Základní a aplikované farmakologie. Praha : Galén + Karolinum, 2002

Craig C. R., Stitzel R. E.: Modern Pharmacology with Clinical Applications. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2004, 6th ed.

Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK