PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Farmakologie I - GF155
Anglický název: Pharmacology I
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (3.roč. F)
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Korekvizity : GF137, GF141, GF181
Záměnnost : GF309
Je korekvizitou pro: GF149
Je prerekvizitou pro: GF184
Je záměnnost pro: GF339
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Ve farmakologii přednášené v 6. semestru je největší důraz kladen na tzv. obecnou farmakologii, kde je student seznamován především s problematikou osudu léčiv v organismu (farmakokinetikou) a s jejich mechanismem působení na molekulární úrovni (farmakodynamikou), tak aby byl schopen si odvodit sám řadu informací ze systémové farmakologie. Obecná farmakologie je zdůrazňována i s ohledem na tu skutečnost, že farmaceut v praxi bude muset v tomto ohledu pomáhat v orientaci nejen pacientovi ale i lékaři.
Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)
Literatura

Hrdina R. a kol.: Farmakologický slovník. Praha : Maxdorf-Jessenius, 1997

Theoharides T. C.: Essentials of Pharmacology. Boston : Little, Brown Comp., 1966, 2nd ed.

Fendrich Z. a kol.: Farmakologie pro farmaceuty I. Praha : Karolinum, 2002

Lincová D., Farghali H. a kol.: Základní a aplikované farmakologie. Praha : Galén + Karolinum, 2002

Craig C. R., Stitzel R. E.: Modern Pharmacology with Clinical Applications. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2004, 6th ed.

Poslední úprava: ERUDIO (21.03.2006)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK