Farmakognozie I - GF035
Anglický název: Pharmacognosy I
Zajišťuje: Katedra farmakognozie a farmaceutické botaniky (16-16230)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:28/28, Z [HS]
Počet míst: neomezen / 210 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (F, 2.roč.)
Staré označení: F035
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Farmacie > Předměty farmacie speciální
Patří mezi: 2.ročník 2023/24 Farmacie
Korekvizity : GF369
Prerekvizity : GF338
Je prerekvizitou pro: GF148, GF304
Termíny zkoušek   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)
Farmakognozie studuje léčivé a pomocné látky přírodního původu určené pro humánní a veterinární použití. Zabývá se všemi aspekty přírodních léčiv - původem, získáváním, zpracováním, obsahovými látkami, standardizací a kontrolou kvality, biologickým účinkem a využitím v terapii, nežádoucími účinky, interakcemi s jinými látkami.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Zápočet z Farmakognozie I v letním semestru akad. roku 2021-2022 se skládá z:

 

a) úspěšného 1. průběžného testu (zahrnuje znalosti z přednášek 1-5)

b) úspěšného 2. průběžného testu (zahrnuje znalosti z přednášek 6-10)

c) úspěšného 3. průběžného testu (zahrnuje znalosti z přednášek 11-14)

d) 100% docházky na praktická cvičení

e) získání 96 bodů z testů z praktických cvičení (nebo 70 % bodů ze souhrnného testu)

f) makroskopická a mikroskopická identifikace drog (seznam požadovaných drog k jednotlivým částem bude vystaven v souboru praktická cvičení ve Studijních materiálech)

Literatura -
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Povinná:

  • Kolektiv autorů. Český lékopis 2017. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017, 4904 s. ISBN 978-80-271-0500-7.
  • Spilková, Jiřina, Martin, Jan, Siatka, Tomáš, Tůmová, Lenka, Kašparová, Marie. Farmakognozie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2016, 346 s. ISBN 978-80-246-3264-3.
  • Dušek, Jaroslav, Kašparová, Marie, Siatka, Tomáš, Spilková, Jiřina, Tůmová, Lenka. Praktická cvičení z farmakognosie. Praha: Karolinum, 2002, 94 s. ISBN 80-246-0598-8.

Doporučená:

  • Bruneton, Jean. Pharmacognosy, phytochemistry, medicinal plants. Hampshire: Intercept Publ., 1999, 1122 s. ISBN 1-898298-63-7.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Úvod, vývoj farmakognozie, základní pojmy, postavení farmakognozie v systému farmaceutických disciplín, Evropský a Český lékopis, farmakognostické metody

Primární metabolity a jejich farmakognostický význam

Sekundární metabolity: Terpenoidy I – látky odvozené od kyseliny mevalonové, biogeneze: základní klasifikace, monoterpeny, iridoidy, seskviterpeny

Sekundární metabolity: Terpenoidy II – látky odvozené od kyseliny mevalonové: diterpeny, triterpeny, steroidy, saponiny, kardioaktivní glykosidy, tetraterpeny, polyterpeny

Sekundární metabolity: Polyketidy: alifatické (tuky, oleje, vosky), aromatické (antrachinonové a dianthronové deriváty). Floroglucinolové deriváty. Kanabinoidy.

Sekundární metabolity: Šikimáty: biogeneze, klasifikace: fenylpropanoidy, lignany, kumariny, deriváty kyseliny benzoové, jednoduché fenoly, jednoduché naftochinony.

Sekundární metabolity: Šikimáty se spoluúčastí polyketidové cesty: flavonoidy, flavonolignany, třísloviny, arylalkanony, stilbeny, xanthony.

Sekundární metabolity: Alkaloidy I: biogeneze, základní klasifikace, alkaloidy odvozené od ornitinu, lysinu, kyseliny asparagové, tyrozinu.

Sekundární metabolity: Alkaloidy II: alkaloidy odvozené od tryptofanu, kyseliny antranilové.

Alkaloidy a pseudoalkaloidy vznikající transaminačními reakcemi. Xantinové deriváty.

Glukosinoláty, kyanogenní glykosidy, betalainy, sirné sloučeniny a další farmakognosticky významné sekundární metabolity

Úvod do fytoterapeutického systému, Interakce přírodních léčiv

Trávicí trakt I.

Trávicí trakt II.

Trávicí trakt III.

Metody výuky -
Poslední úprava: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D. (08.02.2022)

Přednášky a praktická cvičení.