Patobiochemie - GDXP01
Anglický název: Pathobiochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Záměnnost : GDPX01
Je záměnnost pro: GDPX01
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Patobiochemie se zabývá poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a snaží se o jejich vysvětlení na molekulární úrovni.
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (27.09.2021)
Literatura

Povinná:

  • Murray, Robert K. Bender, David A., Botham, Kathleen M. Kennelly, Peter J. Rodwell, Victor W., Weil, P. Anthony. Ilustrovaná biochemie. Praha: Galén, 2012, 730 s. ISBN 978-80-7262-907-7.
  • Champe, Pamela C., Harvey, Richard A. Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry. Baltimore, MD: Lippincott Williams & Wilkins, 2008, 520 s. ISBN 978-0-7817-6960-0.
  • Masopust, Jaroslav. Patobiochemie buňky. Praha: 2. lékařská fakulta UK v Praze, 2003, 344 s. ISBN 80-239-1011-6.
  • Masopust, Jaroslav, Průša, Richard. Patobiochemie metabolických drah. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999, 182 s. ISBN 80-238-4589-6.
  • Netopilová, Miloslava, Dršata, Jaroslav, Marklová, Eliška Boušová, Iva. Patologické stavy. Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1715-2.
  • Netopilová Miloslava, Dršata Jaroslav. Vybrané kapitoly z patobiochemie I. díl. Praha: Karolinum, 2008, s. ISBN 978-80-246-1576-9.

Doporučená:

  • Fernandes, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton, 2008, 607 s. ISBN 978-80-7387-096-6.

Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (27.09.2021)
Požadavky ke zkoušce -
Pro zvládnutí zkoušky jsou nezbytné základní znalosti patobiochemie v rozsahu skript "Vybrané kapitoly z patobiochemie I. a II. díl" a detailní znalosti z oblasti, která je tématem disertační práce doktoranda.
Poslední úprava: Boušová Iva, doc. PharmDr., Ph.D. (27.09.2021)