SDZ-Farmakologie a toxikologie - GDFXSDZ2
Anglický název: State doctoral exam in Pharmacology and Toxicology
Zajišťuje: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, SZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Záměnnost : GDFXSDZ1
Je záměnnost pro: GDFXSDZ1
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. (12.02.2019)
Cílem je prověřit znalosti studenta PGS v celé oblasti farmakologie a toxikologie.
Literatura
Poslední úprava: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. (02.08.2023)

Povinná:

  • null. . In Švihovec, Jan, Bultas, Jan, Anzenbacher, Pavel, Chládek, Jaroslav, Příborský, Jan, Slíva, Jiří, et al. (eds.). Farmakologie . null: null, 2018, s. -. ISBN 978-80-2712150-2..

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D. (12.02.2019)

Splnění všech dílčích zkoušek stanovených ISP.