Pathobiochemistry - GDEXP01
Anglický název: Pathobiochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: ústní
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.
Záměnnost : GDEPX01
Je záměnnost pro: GDEPX01
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   
Anotace -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (27.09.2021)
Patobiochemie se zabývá poruchami biochemických dějů v organismu, biochemickými změnami v průběhu chorobných stavů a snaží se o jejich vysvětlení na molekulární úrovni.
Literatura
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (27.09.2021)

Povinná:

  • Murray, Robert K. Bender, David A., Botham, Kathleen M. Kennelly, Peter J. Rodwell, Victor W., Weil, P. Anthony. Ilustrovaná biochemie. : , 2012, s. ISBN 978-80-7262-907-7.
  • Ferrier, Denise R.. Lippincott's illustrated reviews: Biochemistry. Philadelphia, Pa.: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2014, s. ISBN .
  • Masopust, Jaroslav. Patobiochemie buňky. Praha: 2. lékařská fakulta UK v Praze, 2003, 344 s. ISBN 80-239-1011-6.
  • Masopust, Jaroslav, Průša, Richard. Patobiochemie metabolických drah. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1999, 182 s. ISBN 80-238-4589-6.

Doporučená:

  • Fernandes, John. Diagnostika a léčba dědičných metabolických poruch. Praha: Triton, 2008, 607 s. ISBN 978-80-7387-096-6.
  • Moodle - Patobiochemie [online]. Dostupné z: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5616

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. (27.09.2021)
Pro zvládnutí zkoušky jsou nezbytné základní znalosti patobiochemie v rozsahu skript "Vybrané kapitoly z patobiochemie I. a II. díl" a detailní znalosti z oblasti, která je tématem disertační práce doktoranda.