Modern Trends in Food Analysis - GDEBM06
Anglický název: Modern Trends in Food Analysis
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Záměnnost : GDEZCH06
Je záměnnost pro: GDEZCH06
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)
Kontrola jakosti potravin dle platné legislativy EU a ČR. Aktuální trendy v oblasti přístrojové techniky na poli chromatografických separačních metod. Moderní detekční techniky a hmotnostní spektrometrie v analýze potravin. Moderní techniky úprav vzorků v analýze potravinových matric. Metody detekce původu potravin a falšování chráněných značek. Metody stanovení antioxidantů, vitamínů a dalších biologicky aktivních látek v ovoci a zelenině. Kvalita potravin a nutraceutik. Analýza mykotoxinů, residuí pesticidů a dalších kontaminujících látek v potravinách. Analýza barviv a zakázaných aditiv v potravinách.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Povinná:

  • Nielsen, Suzanne (ed.). Food analysis. New York, NY: Springer, 2017, 649 s. ISBN .

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (11.10.2021)

Teoretické aspekty metod pro analýzu potravin.

Chromatografie v analýze potravin.

Detekční techniky v analýze potravin.

Moderní trendy v přípravě vzorků pro analýzu potravin.

Spojení SPE HPLC a MS pro stanovení  stopových látek v potravinách.

Znalost legislativy v analýze potravin.

Antioxidanty, vitamíny, fenolické látky a dalších biologicky aktivní látky v potravinách.

Znalost problematiky mykotoxinů, residuí pesticidů, barviv, zakázaných aditiv a dalších kontaminujících látek v potravinách.