Analýza látek ovlivňujících životní prostředí - GDBM01
Anglický název: Analysis of substances affecting the environment
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je určen pouze pro doktorandy
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Záměnnost : GDZCH01
Je záměnnost pro: GDZCH01
Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   
Anotace -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (02.03.2018)
Cílem předmětu je představit studentům aktuální trendy v environmentální analýze z hlediska detekčních a analytických technik, a zejména z hlediska kontaminantů, které ovlivňují životní prostředí v posledních letech a jsou nejvíce aktuální. Mezi ně patří zejména endokrinní disruptory, zpomalovače hoření, rezidua léčiv a antibiotik, ftaláty, aromatické a chlorované uhlovodíky (PCB) které jsou díky své perzistenci stále aktuální a široká skupina látek pesticidů a insekticidů. Cílem předmětu je také objasnit pojmy jako bioakumulace, perzistence, bioremedieace, fytoremediace a jejich vztah ke kontaminujícím látkám v životním prostředí a vzhledem k potravnímu řetězci. Součástí předmětu je i znalost legislativy v environmentální analýze, moderní trendy v úpravách vzorků pro detekci stopových koncentrací kontaminantů a přehled analytických metod pro ochranu životního prostředí. Přehled metod „zelené“ (k životnímu prostředí šetrné) analytické chemie a deset pravidel zelené chemie budou také součástí předmětu.
Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (02.03.2018)

Povinná:

  • Flanagan, Robert James (ed.). Fundamentals of analytical toxicology. Chichester, England ; Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2007, s. ISBN 978-0-470-31935-2.
  • GUIDE TO ENVIRONMENTAL ANALYTICAL METHODS [online]. Dostupné z: http://www.genium.com/pdf/eam_TOC_sample_pgs_v5.pdf
  • . Trends in Environmental Analytical Chemistry. In Trends in Environmental Analytical Chemistry. (): -.

Doporučená:

  • . . In Science Total Environment. (): -.
  • Guardia, M. de la Garrigues, Salvador (eds.). Handbook of green analytical chemistry. Chichester, West Sussex ; Hoboken: John Wiley & Sons, 2012, 546 s. ISBN 978-0-470-97201-4.
  • . . In Journal of Hazardous Materials. (): -.
  • sciencedirect [online]. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com
  • Web of Knowledge [online]. Dostupné z: http://webofknowledge.com

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D. (01.03.2018)

Požadavky ke zkoušce:

Analytické metody pro ochranu životního prostředí.

Detekční techniky v environmentální analýze.

Analýzy stopových koncentrací kontaminantů.

Moderní trendy v přípravě vzorků pro stopovou analýzu.

Spojení SPE HPLC MS a ICP MS pro stanovení  stopových koncentrací kontaminantů.

Znalost legislativy v environmentální analýze.

Kontaminující látky povrchových vod a půdy (pesticidy, insekticidy).

Fytoremediace jako nástroj revitalizace.  

Problematika endokrinních disruptorů a residuí léčiv v povrchových vodách.

Persistence, bioakumulace  a biodegradace kontaminantů.

Znalost problematiky residuí pesticidů, těžkých kovů, PCB,  zakázaných aditiv a dalších kontaminujících látek ve vodách a půdě.