PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Analýza potravin - GBN020
Anglický název: Food Analysis
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:28/14, Z+Zk [HS]
Počet míst: neomezen / 30 (24)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.ZBN - akreditace
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Patří mezi: 1.ročník 2023/24 BLDZ volitelné
Anotace -
Kontrola jakosti potravin dle platné legislativy EU a ČR. Základní metody analýzy potravin – stanovení sušiny, tuků, cukrů, bílkovin a vody. Stanovení nutriční hodnoty potravin, vitamínů a antioxidantů Aktuální trendy v oblasti přístrojové techniky na poli chromatografických separačních metod v analýze potravin. Moderní detekční techniky a hmotnostní spektrometrie v analýze potravin. Moderní techniky úprav vzorků v analýze potravinových matric. Metody detekce původu potravin a falšování chráněných značek. Metody stanovení antioxidantů, vitamínů a dalších biologicky aktivních látek v ovoci a zelenině. Kvalita potravin a nutraceutik. Analýza mykotoxinů, residuí pesticidů a dalších kontaminujících látek v potravinách. Analýza barviv, konzervantů a zakázaných aditiv v potravinách. Mikrobiologická kontrola jakosti potravin. Potraviny z pohledu nutričního specialisty. Problematika GMO a geneticky modifikovaných potravin.
Poslední úprava: Šatínský Dalibor, prof. RNDr., Ph.D. (11.12.2018)
Literatura

Povinná:

  • Velíšek, Jan, Hajšlová, Jana. Chemie potravin. Tábor: OSSIS, 2009, s. ISBN .

Doporučená:

  • Nollet, Leo M. L., Toldrá, Fidel (eds.). Handbook of analysis of active compounds in functional foods. Boca Raton, FL: CRC Press, 2012, s. ISBN 978-1-4398-1588-5.
  • Velíšek, Jan. Chemie potravin. Tábor: OSSIS, 2002, 331 s. ISBN 80-86659-03-8.

Poslední úprava: Šatínský Dalibor, prof. RNDr., Ph.D. (16.10.2023)
Požadavky ke zkoušce -

Základní metody analýzy potravin – cukry, tuky, bílkoviny, nutriční hodnota

Teoretické aspekty metod pro analýzu potravin.

Chromatografie v analýze potravin.

Detekční techniky v analýze potravin.

Moderní trendy v přípravě vzorků pro analýzu potravin.

Spojení SPE HPLC a MS pro stanovení  stopových látek v potravinách.

Znalost legislativy v analýze potravin.

Antioxidanty, vitamíny, fenolické látky a dalších biologicky aktivní látky v potravinách.

Znalost problematiky mykotoxinů, residuí pesticidů, barviv, zakázaných aditiv a dalších kontaminujících látek v potravinách.

Mikrobiologické hodnocení kvality potravin.

Problematika GMO a geneticky modifikovaných potravin.

 

 

Poslední úprava: Šatínský Dalibor, prof. RNDr., Ph.D. (11.12.2018)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK