PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praktická cvičení z xenobiochemie - GB305
Anglický název: Xenobiochemistry - Practical Training
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/28 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (5)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF361
Garant: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)
Xenobiochemie studuje metabolické přeměny látek, které jsou organismům cizí, zvláště léků a kontaminantů životního prostředí. V Praktických cvičeních z xenobiochemie se studenti seznámí se základními modelovými systémy a metodami při studiu metabolismu xenobiotik, biotransformačních enzymů a faktorů, které metabolismus xenobiotik ovlivňují.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících požadavků

 • absolvování všech praktických cvičení

 • prezentování dosažených výsledků (PowerPoint)

Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (24.10.2019)

Volitelná:

 • Skálová, Lenka. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik. Praha: Karolinum, 2017, 171 s. ISBN 978-80-246-3733-4.

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (22.02.2019)

Témata jednotlivých cvičení

 • Izolace subcelulárních frakcí jaterního homogenátu laboratorních potkanů
 • Příprava jaterních řezů
 • Izolace hepatocytů
 • Izolace RNA, příprava cDNA, q-PCR vybraných biotransformačních enzymů
 • Stanovení specifických aktivit některých aldo-keto reduktas
 • Spektrofotometrické stanovení aktivity konjugačních enzymů
 • Biotransformační studie modelového léčiva in vitro, TLC
 • Biotransformační studie modelového léčiva in vivo, TLC
 • Elektroforéza a imunodetekce mikrosomálních proteinů
 • Test cytotoxicity vybraných léčiv na buněčné linii
 • Celkové hodnocení získaných výsledků
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK