PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Praktické aspekty klinické hematologie - GB267
Anglický název: Practical Aspects of Clinical Hematology
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: 18 / 18 (18)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.r. ZBN
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Ilona Fátorová
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Ilona Fátorová (30.10.2019)
V tomto volitelném předmětu si student prohloubí teoretické a především praktické dovednosti v základních laboratorních hematologických metodách. Získá ucelený přehled o metodikách a přístrojích využívaných v současnosti v hematologické laboratoři a bude seznámen se základními technologickými principy hematologických analyzátorů. Po absolvování předmětu získá student praktické dovednosti pro provádění základních hematologických vyšetření. Bude schopen interpretovat základní hematologické testy v kontextu s uvedenou diagnózou. Student získá přehled o vlivech a interferencích, které mohou ovlivnit správnost vyšetření v jakékoli fázi laboratorního procesu, a bude je schopen odhalit. Dále bude schopen navrhnout postup pro eliminaci těchto interferencí či jiných chyb v preanalytickém či analytickém procesu vyšetření.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Ilona Fátorová (30.10.2019)

Zkouška - písemná a praktická část

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ilona Fátorová (30.10.2019)

Povinná:

  • . . In Penka, Miroslav, Slavíčková, Eva. Hematologie . Praha: Grada, 2011, s. -. ISBN 978-80-247-3459-0..
  • . . In Pecka, Miroslav, Bláha, Milan. Praktická hematologie : laboratorní metody . Český Těšín: Infiniti art, 2010, s. -. ISBN 978-80-903871-9-5..
  • . . In Indrák, Karel, (ed.). Hematologie a transfuzní lékařství . V Praze: Triton, 2014, s. -. ISBN 978-80-7387-722-4..

Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK