PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Odborná praxe IV - GB266
Anglický název: Professional Practice IV
Zajišťuje: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/120 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: 1.roč.ZBN
Garant: Mgr. Renata Hrubá
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (20.11.2019)
Předmět představuje studentům během dvou let studia postupně ve zde uvedených oborech - klinická biochemie, klinická mikrobiologie a klinická imunologie, klinická hematologie, nebo ve speciálních oborech (např. genetika, patobiochemie, klinická patologie, asistovaná reprodukce, radionukleární metody) laboratoře zdravotnických zařízení a jejich fungování, poukazuje na možnosti uplatnění absolventů v nich, dává studentům speciální laboratorní dovednosti, umožňuje jim konfrontaci teorie s realitou. Během praxe v délce 3 týdnů student pracuje obdobně jako vysokoškolák ve specializovaných zařízeních léčebně preventivní péče - mikrobiologické, biochemické, hematologické laboratoře, laboratorní zařízení transfuzní služby, nebo speciální laboratoře, poznává speciální funkce laboratoře, odborné pracovníky a jejich aktivity, principy speciálních metod.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (15.12.2018)

Zápočet je podmíněn účastí na praxi a vypracováním zprávy o praxi.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (29.10.2019)

Povinná:

  • •viz příslušnou literaturu uváděnou u jednotlivých předmětů (např. Klinická hematologie, Biochemie, Mikrobiologie) ve vztahu k zaměření konkrétní praxe.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (15.12.2018)

Specializovaná laboratoř, místnosti a jejich funkce, organizační struktura pracoviště, personální vybavení, organizace práce, speciální přístrojové vybavení, principy používaných speciálních metod (kontrolních či diagnostických), speciální analýza a práce s analyzátory.

Metody výuky
Poslední úprava: RNDr. Jana Kotlářová, Ph.D. (15.12.2018)

Praxe ve zdravotnické laboratoři.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK