PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Transfuziologie I - GB256
Anglický název: Transfusiology I
Zajišťuje: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:14/14 Z [hodiny/semestr]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (3.ročník ZBP)
Poznámka: odhlásit z termínu zápočtu při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: RNDr. Barbora Honegrová, Ph.D.
Patří mezi: 3.úsek 2019/20-ZBIO
Prerekvizity : GB200
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: PODHRAZSKA/FAF.CUNI.CZ (30.06.2008)
Výuka předmětu Transfuzní lékařství I. poskytuje studentům základní informace z transfuziologie a imunohematologie. Zabývá se především antigenními systémy červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček, protilátkami proti těmto antigenům a reakcemi mezi antigeny a protilátkami.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Barbora Honegrová, Ph.D. (29.10.2019)

Doporučená:

 • Řeháček, Vít Masopust, Jiří. Transfuzní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2013, s. ISBN 978-80-247-4534-3.
 • Masopust, Jiří, Písačka, Martin. Erytrocyty. Praha: Mladá fronta, 2016, s. ISBN 978-80-204-3740-2.
 • Penka, Miroslav, Tesařová, Eva. Transfuzní lékařství. Praha: Grada Publishing, 2012, 192 s. ISBN 978-80-247-3460-6.
 • . Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 19th edition 2017. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2017, s. ISBN 978-92-871-8415-3.
 • Doporučené postupy v transfuziologii a imunohematologii aktualizované na stránkách STL ČLS [online]. Dostupné z: http://www.transfuznispolecnost.cz/dokumenty.php#postupy
 • Daniels, Geoff Bromilow, Imelda. Essential guide to blood groups. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014, 119 s. ISBN 978-1-118-68892-2.
 • Murphy, Michael F. Pamphilon, Derwood H. Heddle, Nancy M. (eds.). Practical transfusion medicine. Chichester, West Sussex, U.K.: Wiley-Blackwell, 2013, 549 s. ISBN 978-0-4706-7051-4.

Sylabus
Poslední úprava: RNDr. Barbora Honegrová, Ph.D. (29.10.2019)
 • Úvod do transfuzního lékařství, náplň oboru
 • Imunohematologie a imunogenetika, definice, základní pojmy
 • Reakce antigen – protilátka, testy průkazu protilátek, chladové a tepelné protilátky, Coombsův test
 • Vyšetřovací metody v imunohematologii
 • Skupinové systémy erytrocytů, AB0, Rh, Kell, ostatní
 • Testy kompatibility transfuzního přípravku
 • Skupinové systémy leukocytů a trombocytů, HLA systém
 • Zevní a vnitřní kontrola imunohematologické laboratoře  
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK