PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Proteomika - GB243
Anglický název: Proteomics
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:14/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB 1.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D.
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. (08.11.2018)
Předmět proteomika je zaměřený na klasické a pokročilé metody analýzy proteinů a jejich aplikace do různých vědeckých a klinických odvětví. V rámci přednášek a seminářů se studenti seznámí s principy analýzy proteinů včetně přípravy vzorků a vyhodnocování získaných dat. Součástí předmětu jsou praktická cvičení, kde si studenti vyzkouší základní přípravu vzorků, jejich analýzu na hmotnostním spektrometru a práce s bioinformatickými nástroji.
Literatura
Poslední úprava: PODHRAZSKA/FAF.CUNI.CZ (30.06.2008)

Stulík J. a kol.: Vybrané kapitoly z molekulární patologie (Skripta pro studenty DSP Molekulární patologie). Brno: Univerzita obrany, 2008

Přednášky na stránkách Fakulty vojenského zdravotnictví Hradec Králové (www.pmfhk.cz)

Link A. J.: 2-D Proteome analysis protocols. Totowa, New Jersey: Humana Press, 1999

Holčapek M., Kolářová L. (editoři): 3. ročník Školy HPLC/MS (sborník přednášek). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005

Vřešťál J. a kol.: Hmotnostní spektrometrie (skripta). Brno: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, 2000

The bioinformatics educational resource (http://www.ebi.ac.uk/2can/home.html)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK