PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Základy analýzy léčiv přírodního původu - GB242
Anglický název: Basics of Natural Drug Analysis
Zajišťuje: Katedra farmakognozie (16-16180)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:písemná
Rozsah, examinace: zimní s.:0/28 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB 1.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: SIATKA/FAF.CUNI.CZ (06.11.2012)
Předmět podává přehled a výklad metod a postupů, používaných v analýze léčiv přírodního původu; podrobně seznamuje s lékopisem jako základní normou pro hodnocení léčiv přírodního původu. Předmět předpokládá znalost přírodních látek v rozsahu odpovídajícím předmětu Léčiva přírodního původu (2. úsek bakalářského studijního programu Zdravotnická bioanalytika).
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. (21.12.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

  • účast na semináři a všech praktických cvičeních

  • protokoly

Literatura -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. (11.07.2013)

Český lékopis 2009, Grada Praha 2009

Sylabus -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. (21.12.2017)

Lékopis, metody zkoušení léčiv přírodního původu.
Makroskopické hodnocení léčiv přírodního původu.
Mikroskopické hodnocení léčiv přírodního původu.
Fyzikálně-chemické hodnocení léčiv přírodního původu.
Analýza léčiv přírodního původu - glykosidy.
Analýza léčiv přírodního původu - třísloviny.
Analýza léčiv přírodního původu - alkaloidy.
Analýza léčiv přírodního původu - silice.

Metody výuky -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. (21.12.2017)

Seminář a praktická cvičení.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc. (21.12.2017)

Získání zápočtu za praktická cvičení.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK