PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Chemická léčiva II - GB241
Anglický název: Chemical Drugs II
Zajišťuje: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:28/0 Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB 1.r.navaz.)
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Prerekvizity : GB216
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (14.12.2017)
Předmět navazuje na předmět Chemická léčiva I. Zvolené systematické třídění léčiv umožňuje porovnání léčiv, která jsou si blízká svým klinickým využitím, ačkoliv mechanismem účinku či chemicky jsou odlišná. Zvolený způsob klasifikace dokládá nejen logickou spojitost mezi farmaceutickou chemií a farmakologií (biochemií), ale je významný i z hlediska praxe. Koresponduje totiž s dnes běžně používaným rozdělením léčiv v rámci jejich anatomicko-terapeuticko-chemické klasifikace (ATC).
Literatura -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (14.12.2017)

Doporučená:

  • Doležal, Martin. Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém . Praha: Karolinum, 2009, 134 s. ISBN 978-80-246-1633-9.
  • Doležal, Martin. Farmaceutická chemie léčiv působících na centrální nervový systém . Praha: Karolinum, 2013, 188 s. ISBN .
  • Hartl, Jiří. Farmaceutická chemie IV . Praha: Karolinum, 2006, 166 s. ISBN 80-246-1169-4.
  • Hartl, Jiří. Farmaceutická chemie III . Praha: Karolinum, 2012, 117 s. ISBN 978-80-246-2131-9.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (14.12.2017)

Trendy ve vývoji chemických léčiv
Farmaceuticko-chemické aspekty ve skupinách léčiv ovlivňujících CNS, periferní nervový systém a vegetativní nervový systém
Farmaceuticko-chemické aspekty ve vybraných skupinách léčiv ovlivňujících oběhovou a krevní soustavu
Farmaceuticko-chemické aspekty ve skupinách léčiv ovlivňujících trávicí a vylučovací soustavu
Farmaceuticko-chemické aspekty ve skupinách chemoterapeutik infekčních a invazních chorob
Farmaceuticko-chemické aspekty ve skupinách biokatalyzátorů

Metody výuky
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (14.12.2017)

Výuka tohoto doporučeně volitelného předmětu probíhá pouze formou přednášek. Předmět je ukončen písemnou zkouškou.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D. (17.12.2017)

Ke zkoušce nejsou žádné speciální požadavky. Doporučuje se pravidelná návštěva přednášek.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK