PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Analýza potravin - GB239
Anglický název: Food Analysis
Zajišťuje: Katedra analytické chemie (16-16140)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:písemná
Rozsah, examinace: letní s.:28/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (24)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Vysvětlení: (ZB 1.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Dalibor Šatínský, Ph.D.
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: POLASEK/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)
Základní kurz kontrolních metod, které jsou aplikovány dle platné legislativy při hodnocení kvality potravin. Předmět je zaměřen zejména na instrumentální analytické a mikrobiologické metody.
Literatura -
Poslední úprava: POLASEK/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Hálková J., Rumíšková M., Rieglová J. Analýza potravin, Vyd. I. Straka, Újezd u Brna 2001.

Pomeranz Y., Meloan C.E. Food Analysis, Theory and Practice, 3rd Edition, Chapman and Hall, N. York 1994.

Velíšek J. Chemie potravin, Ossis, Tábor 2002.

Nollet L.M.L. Handbook of Food Analysis, Vol. 1-3, 2nd Edition, Marcel Dekker Inc., New York 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: POLASEK/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Kontrola jakosti potravin v intencích platné legislativy.

Odběr a metody úpravy vzorků potravin před analýzou.

Stanovení vody a sušiny. Stanovení minerálních látek.

Stanovení bílkovin a aminokyselin.

Stanovení sacharidů, stanovení tuků, kalorická hodnota.

Aditiva v potravinách a metody jejich stanovení.

Vitamíny v potravinách ? jejich význam a stanovení.

Kontaminující látky v potravinách (PCB, těžké kovy, mykotoxiny) ? metody jejich detekce a stanovení.

Identifikace geneticky modifikovaných potravin.

Mikrobiologická kontrola jakosti potravin.

Senzorické zkoušky potravin.

Stanovení konzervantů v potravinách metodou CZE.

Stanovení těkavých složek potravin metodou GLC.

Senzorické hodnocení vybraných potravin.

Stanovení aditiv optickými metodami (fluorimetrie).

Metody výuky -
Poslední úprava: POLASEK/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Přednášky a praktická cvičení

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: POLASEK/FAF.CUNI.CZ (18.06.2008)

Vypracování protokolů z absolvovaných úloh praktických cvičení.

Písemná zkouška (viz sylabus).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK