PředmětyPředměty(verze: 875)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Xenobiochemie - GB237
Anglický název: Xenobiochemistry
Zajišťuje: Katedra biochemických věd (16-16160)
Fakulta: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:ústní
Rozsah, examinace: zimní s.:28/14 Z+Zk [hodiny/semestr]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: GF237
Vysvětlení: (ZB 1.r.navaz.)
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
Patří mezi: 1.úsek 2019/20-ZBIO volitelné
Rozvrh   
Anotace
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)
Xenobiochemie studuje metabolické přeměny látek, které jsou organismům cizí, zvláště léků a kontaminantů životního prostředí. Vysvětluje příčiny farmakologických a toxikologických následků jejich přítomnosti v živém organismu. V xenobiochemii získají studenti základní znalosti o metabolismu xenobiotik v organismu, o biotransformačních enzymech a transportních systémech a o faktorech ovlivňujících metabolismus xenobiotik.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (24.10.2019)

Zápočet a zkouška

Podmínkou pro udělení zápočtu je splnění následujících požadavků

 • Aktivní účast na seminářích (povolena 1 absence)
 • Prezentace seminární práce na zadané téma

Požadavky ke zkoušce

 • Splnění podmínek zápočtu
 • Znalost přednesené látky
Literatura
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

Povinná:

 • Skálová, Lenka. Metabolismus léčiv a jiných xenobiotik . Praha: Karolinum, 2017, 171 s. ISBN 978-80-246-3733-4.

Doporučená:

 • Gibson, G. Gordon Skett, Paul. Introduction to drug metabolism . Cheltenham, UK: Nelson Thornes Publishers, 2001, 256 s. ISBN 0-7487-6011-3.

Volitelná:

Sylabus
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

Témata jednotlivých přednášek

 • Xenobiotika - přehled, toxicita a osud v organismu

 • Biotransformační studie, vztah struktury a metabolismu

 • Modelové systémy pro studium metabolismu xenobiotik

 • Cytochromy P450

 • Flavinové monooxygenasy a další oxidační enzymy

 • Enzymy redukující xenobiotika

 • Hydrolasy xenobiotik

 • Konjugační enzymy

 • Transportní systémy xenobiotik

 • Faktory ovlivňující biotransformaci

 • Indukce, inhibice biotransformačních enzymů

 • Genetický polymorfismus

 • Epigenetické regulace, bioinformatika

 • Extrahepatální a mikrobiální biotransformace

 • Lékové interakce, léková rezistence

 • Xenobiochemie rostlin

 

Semináře

 • Prezentace seminárních prací studentů

Vstupní požadavky
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

nejsou

Metody výuky
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

Přednášky a semináře

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. (15.12.2017)

Splnění podmínek zápočtu.

Znalost přednesené látky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK